Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

Fast stilling som forsker med fokus på sjøfugl og populasjonsøkologi

Søknadsfrist: 01.12.2019

Stillingen er knyttet til avdelingen i Tromsø som har sine kontorer på Framsentret. Denne avdelingen har i dag 30 ansatte.

NINA har oppdrag for et vidt spekter av oppdragsgivere og arbeider med internasjonale, nasjonale, regionale og lokalt forankrede prosjekter. Oppdragsgivere er offentlig forvaltning, næringsliv og internasjonale institusjoner. Norske og internasjonale forskningsråd er en viktig finansieringskilde for våre forskningsprosjekter. Det forventes ett nært samarbeid med NINA sin sjøfuglgruppe både i Tromsø og Trondheim.

NINA

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt 275 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen. Vi har egne forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø.

Konkrete eksempler på fagfelt og –tema der vi ønsker en ny medarbeider er:

• Gode kunnskaper innen generell populasjonsøkologi.

• Overvåking av sjøfuglbestander og demografiske parametere

• Analyser av lange tidsserier av demografi med fokus på miljøvariasjon (inklusiv klima)

• Elektronisk sporing av sjøfuglers områdebruk (GPS og GLS)

• Beherske et bredt spekter av statistiske analyser og kunne kombinere GIS og statistisk modellering

Vi søker etter en medarbeider med doktorgrad som ønsker å jobbe innenfor disse temaene. Du er initiativrik, utadvendt og liker godt å samarbeide med andre. Du liker å formidle kunnskap og resultater, og mestrer dette godt både muntlig og skriftlig. Du er innstilt på en utfordrende og variert hverdag, og er fleksibel overfor de ulike arbeidsoppgavene som oppdragsforskning innebærer.

Sentrale oppgaver er markedsarbeid, prosjektutvikling, søknader, gjennomføring og rapportering av forskningsprosjekter. Vitenskapelig publisering og utvikling av forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av arbeidsoppgavene. Det må forventes en del feltarbeid. Håndtering og instrumentering av fugl er en viktig oppgave og den som ansettes må ha tatt og bestått kurs i forsøksdyrlære tilsvarende Felasa kategori C eller være villig til å ta det. Forskningsaktiviteter innen sjøfugløkologi er beskrevet på www.seapop.no.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn som forsker avhengig av kvalifikasjoner og kompetanse

• fleksitidsordning

• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Framsenteret er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning. Vi består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. I Framsenteret sitter det i dag 500 mennesker. Hovedfokuset til senteret er tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen fagområdene naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi i nordområdene. NINA sine forskere jobber tett opp mot dette miljøet og institusjonene på Framsenteret.

Søknad sendes på e-post til [email protected]. Den må inneholde CV med informasjon om utdanning og relevant arbeidserfaring, samt kopi av vitnemål og attester.

Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Henvendelser kan gjøres til seniorforsker Kjell Einar Erikstad mob. +47 991 56 177, e-post, [email protected] eller til forskningssjef Cathrine Henaug mob. +47 928 20 753, e-post [email protected].

Søknadsfrist er 1. desember 2019.

For full utlysningstekst henviser vi også til engelsk utlysning.