LEDIG STILLING VED NINA

Fast stilling som forsker innen skogøkologi - NINA Oslo

Søknadsfrist: 01.08.2021

NINA Oslo søker etter en forsker innen skogøkologi i fast stilling. Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og samfunn er nødvendig for å løse dem. Norge har en fantastisk natur. Vil du være med på laget og bidra til å videreutvikle forskningen innenfor terrestrisk økologi?

Da bør du søke denne spennende stillingen ved NINA Oslo!

NINA har ca. 290 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring både innen akvatisk og terrestrisk økologi og samfunnsforskning, herunder kunnskap om arter og naturtyper, og hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen. Samspillet mellom mennesker og natur er en viktig del av NINAs forskning, inkludert å finne gode løsninger for både natur og samfunn. Forskerne driver også utstrakt populærvitenskapelig formidling. NINA samarbeider med andre en rekke forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. NINA Oslo har ca. 50 ansatte og lokalisert i nyoppussede lokaler på Ullevål, i nær tilknytning til Universitetet i Oslo og Forskningsparken. Avdelingen har forskere innen akvatisk økologi, terrestrisk økologi, landskapsanalyse og GIS, natur i by og naturbaserte løsninger, miljøøkonomi, samfunnsforskning og rovvilt. Avdelingen har en egen faggruppe innen skogøkologi bestående av ca. 10 forskere.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Stillingen vil være knyttet til skogforskning. Stillingen skal bidra til å videreutvikle forskningsprosjekter knyttet til naturmangfold, naturgoder, naturregnskap, bidra i arbeidet med økologisk tilstand, skogens rolle i klimasammenheng, påvirkninger og samlet belastning samt metoder for å vurdere og verdsette slike faktorer. Det er blant annet behov for en person som kan utvikle metoder for tilstandsvurderinger ved bruk av fjernmålingsmetoder og bakkesannheter. Det kreves PhD i botanikk samt god skogøkologisk og metodisk kompetanse innen bruk av GIS og fjernmåling. Stillingen vil jobbe i tett samarbeid andre fagteam i Oslo og med de øvrige relevante avdelingene i NINA.

Stillingen skal bidra med å utvikle forskningsrådsøknader på aktuelle fagområder, eventuelt også søknader til Horisont Europa, og bidra aktivt i publisering av forskningsresultater på avdelingen.

Konkret leter vi etter en person som skal:

• Utføre, lede og utvikle forskning innen skogøkologi

• Arbeide i tett samarbeid med andre økologiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer både i Oslo og ved andre fagavdelinger i NINA

• Etablere og videreutvikle NINAs samarbeid med andre relevante fagmiljøer og relevante samarbeidspartnere med sikte på forskningssamarbeid innen skogøkologi, naturgoder i skog og skogforvaltning

• Videreutvikle god kontakt med forvaltning og beslutningstakere innen fagfeltet og innen prosjekter og temaer som NINA arbeider med

Vi søker etter en person som:

• har PhD i botanikk/skogøkologi

• har forskningsbakgrunn og erfaring fra prosjektledelse

• har utstrakte samarbeidsegenskaper

• er strukturert, selvstendig og metodisk

• er god til å skrive, herunder vitenskapelige artikler

• har kjennskap til og/eller erfaring fra norsk naturforvaltning

• snakker og skriver godt norsk

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke. Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til:

Søknad vedlagt CV sendes på e-post til [email protected] Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 1. august 2021

Powered by Labrador CMS