Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

Forsker innen bruk av fjernmåling og GIS

Søknadsfrist: 10.09.2019

NINA har behov for å styrke kapasitet og kompetanse knyttet til bruk av fjernmåling og GIS i arbeid med forskning, kartlegging og overvåking av naturmangfold, og lyser derfor ut en til to faste forskerstillinger innen dette området.

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. Vi har rundt 270 medarbeidere, og vårt hovedkontor ligger på Gløshaugen i Trondheim. Vi har egne forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland. NINA har oppdragsgivere innen offentlig forvaltning, forskningsråd, næringsliv og internasjonale institusjoner. Denne stillingen vil ha arbeidssted i Oslo.

NINAs forskningsavdeling i Oslo består av rundt 40 faste medarbeidere. Avdelingen er bredt og tverrfaglig sammensatt. Forskningen omfatter akvatisk og terrestrisk økologi, forskning om natur og samfunn samt forskning knyttet til landskapsanalyser og GIS. Avdelingen sitter i Forskningsparken.

Arbeidsoppgaver i stillingen vil bl.a. være å:

• Utvikle NINAs forskning og prosjektaktivitet på landskapsanalyser, romlig modellering og bruk av fjernmålingsdata i anvendt økologi og naturforvaltning, inkl. å bidra til strategisk utvikling av fagområdet.

• Bygge opp kompetanse knyttet til arbeidet med det økologiske grunnkartet anses som svært sentralt. Andre eksempler på behov er kompetanse om LIDAR og terrengmodellering i regionale terrenganalyser så vel som detaljerte analyser i arbeidet med økologisk tilstand i ulike naturtyper og økosystemer.

• Støtte opp om prosjekter der slik kompetanse er påkrevd, samt å bidra til å bygge opp dette som eget fagfelt i NINA.

Kvalifikasjoner og krav til søkere:

• God naturfaglig og økologisk kompetanse samt gode kunnskaper om romlig analyse, modellering og fjernmåling er påkrevet.

• Høyere vitenskapelig utdanning (minst master nivå) innen fagfelt der anvendte romlige analyser eller fjernmåling av naturmangfold, naturresurser, økosystemer og arealbruk brukes. Dette kan være innen økologi, geografi/geologi, geomatikk, planfag, miljøøkonomi eller annen naturfaglig utdanning.

• Doktorgrad er fordelaktig.

• Dokumentert erfaring med relevant programvare innen GIS og modellering er nødvendig.

• Det er en fordel med kjennskap til og erfaring med bruk av åpen kildekode-løsninger (QGIS / GRASS GIS / PostGIS / GDAL).

• Kunnskaper om og erfaring med programmering/scripting (Python / Unix shell / R) og geostatistikk er ønskelig.

• Kjennskap til kunnskapssystemene som er under oppbygging i norsk miljøforvaltning er ønskelig.

Egenskaper:

Du er initiativrik, utadvendt og har gode samarbeidsegenskaper. Du er genuint interessert i fagfeltet og liker å formidle kunnskap og resultater. Du er klar til å møte en utfordrende og variert hverdag og er fleksibel med hensyn til varierte oppgaver. Du har evne til å arbeide i grupper og delta i prosjekter. Du har høy arbeidskapasitet og gode samarbeids- og analytiske evner.

NINA tilbyr:

• lønn som forsker avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

• variert og interessant arbeid i et av Norges ledende forskningsmiljøer

• et trivelig og spennende arbeidsmiljø

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Søknad sendes på e-post til [email protected]. Den må inneholde CV med informasjon om utdanning og relevant arbeidserfaring, samt kopi av vitnemål og attester.

Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål til stillingen kan rettes til:

  • Forskningssjef i NINA Oslo, Kristin Thorsrud Teien, tlf. 930 06 805, e-post: [email protected]

Søknadsfrist: 10. september 2019

Powered by Labrador CMS