Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) søker:

Samfunnsforskere

Søknadsfrist: 22.11.2019

Synes du skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk er spennende?

Vi søker Samfunnsforskere

NIFU søker forskere til fagområdet studier av grunnopplæringVi kombinerer sterk relevansorientering og samfunnseffekter av forskningen med solid vitenskapelig kvalitet. NIFU skårer helt på topp i Norge i Forskningsrådets evaluering av norsk utdanningsforskning og er vertsinstitusjon for et åtteårig senter for studier av forskingskvalitet og impact. Vi jobber tverrfaglig og teambasert, tett på kunnskaps- og innovasjonspolitikken, og i nært samarbeid med et stort nettverk av forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU er et ledende forskningsmiljø innen studier av innovasjon, forskning og utdanning. Våre forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området - fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.


NIFU er et frittstående og uavhengig forskningsinstitutt med 91 ansatte, og mottar grunnbevilgning fra Norges forskningsråd.


Instituttet har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet. Vår forskning er utfordringsdrevet og handlingsorientert, og forskningsresultatene er ofte kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger.


Instituttet er også sertifisert som Miljøfyrtårn.Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn.

Vi søker forskere som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk. Vi legger vekt på personlig egnethet og søker deg som er samarbeidsorientert, selvstendig, kreativ og nytenkende, og som kan bidra i et godt arbeidsmiljø. Stillingen er knyttet til fagområdet studier av grunnopplæring. Området gjennomfører studier av barnehage, grunnskole, studie- og yrkesforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring.

Les mer her: www.nifu.no

Vi ser etter deg som har:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen samfunnsvitenskap eller utdanningsvitenskap
 • Kompetanse og forskningserfaring knyttet til barnehagefeltet, grunnskole, videregående opplæring eller IKT i utdanningssektoren
 • Solid kompetanse i og erfaring med kvalitative metoder, dokumentanalyse og/eller kvantitative metoder
 • Interesse for politikkutvikling og politiske og faglige debatter innen våre fagfelt
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig og handlingsrettet i et arbeidsmiljø med høyt tempo
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Meget gode norskkunnskaper, samt gode engelskkunnskaper

Har du i tillegg noen av de følgende kvalifikasjonene er du særlig interessant som søker:

 • Erfaring fra politikkutvikling, analyser, kunnskapsgrunnlag eller rådgivning på det kunnskapspolitiske feltet, fra departement, direktorat, internasjonal organisasjon, universitet eller liknende
 • Gode nettverk, i relevante forskningsmiljøer og blant oppdragsgivere

Arbeidsoppgaver:

 • Initiere, planlegge, utforme og søke på oppdragsprosjekter og forskningsmidler
 • Lede og gjennomføre forskningsprosjekter, publisere og formidle resultater
 • Bidra til å utvikle forskningsvirksomheten innen NIFU sine forskningsområder

Nyansatte forventes å bidra til instituttets vitenskapelige aktivitet og brukerrettede oppdragsvirksomhet.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende forskningsprosjekter i nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser
 • Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø med bred internasjonal kontaktflate og høy synlighet i media
 • Et fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekterRelevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Eventuelle relevante publikasjoner fra de siste fem år. Inkluder gjerne relevante rapporter, kronikker og liknende formidlingsarbeid (maks fem)
 • Tre referanser, med informasjon om navn, telefonnummer og relasjon til deg

Kontaktpersoner:

 • Forskningsleder Studier av grunnopplæring, Roger Andre Federici, 959 36 231
 • Direktør Sveinung Skule. Tlf. 920 69 219

Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk på stillingen