LEDIG STILLING VED NGU

Forsker innen skredkartlegging

Søknadsfrist: 31.07.2022

NGU

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge. Les mer på www.ngu.no

NGU søker forsker innenfor kvikkleirerelatert skredkartlegging.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har en ledig forskerstilling innen skredkartlegging. Hovedoppgavene vil være kartlegging og analyser relatert til kvikkleire i hele landet.

ArbeidsoppgaverVed Seksjon for Geofare og jordobservasjon søker vi en selvstendig og motivert geolog eller geotekniker. Arbeidsoppgavene vil hovedsaklig være relatert til kvikkleire, kartlegging, GIS-analyser og databasearbeid. Som forsker ved NGU blir du en del av et stort og kompetent fagmiljø som jobber samfunnsrettet og akademisk med de fleste aspekter innenfor geologifaget.

Du får varierte og spennende faglige utfordringer og mulighet til å delta i innsamling av geologiske data, kartlegging og målinger i felt, samt videre analyser og tolkning. Stillingen innebærer også digitalisering og lagring av geologiske data i databaser, produksjon av kart og gjenomføring av analyser for data som er relevant for forståelse av kvikkleire-, skred- og landskapsutvikling. Publisering av kart, rapporter og vitenskaplige artikler er en sentral del av alle forskerstillinger ved NGU, samt å presentere resultatene på faglige møter.

Kvalifikasjoner

 • Fullført PhD eller MSc i geologi (fokus på kvartærgeologi), geoteknikk eller tilsvarende. Relevant yrkeserfaring teller positivt.
 • God kvartærgeologisk og geoteknisk kunnskap kombinert med en god forståelse for kvikkleireproblematikk, og erfaring fra arbeid innen disse fagområdene. Et viktig aspekt i stillingen er å være et bindeledd mellom geoteknikere og geologer.
 • God kunnskap om glasialgeologiske miljø og problemstillinger fra den nordlige halvkulen.
 • Erfaring med avansert bruk av GIS.
 • Førerkort for personbil.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap og erfaring med kartlegging og tolking av geomorfologi og landskapsutvikling.
 • Generell forståelse for aktsomhet-, fare- og risikokonseptet i sammenheng med skred.
 • Erfaring med tolking av geofysiske data i sammenheng med kvikkleirekartlegging.
 • Erfaring med relevant feltarbeid og kartlegging.
 • Grunnleggende matematisk kunnskap og interesse spesielt for statistiske og probabilistiske analyser.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • I tillegg vil kunnskap og erfaring innen ett eller flere av følgende kompetanseområder være en fordel:- beregning av skråningsstabilitet- utløpsmodellering for ulike skredtyper- kartlegging og analyse av andre skredtyper (hovedsakelig jordskred, fjellskred og ustabile fjellparti, eller steinsprang)
 • Søkere bør mestre et nordisk språk. For ellers godt kvalifiserte kandidater tilbyr NGU norskopplæring.

Personlige egenskaper

Som forsker ved NGU vil du jobbe i og eventuelt lede ulike prosjekter med tverrfaglig sammensetning. Du må være god på samarbeid og kommunikasjon, både internt og eksternt. Seksjon for Geofarer og jordobservasjon har tett samarbeid med bl.a. offentlig sektor, spesielt NVE. Initiativ til god dialog og samhandling er en sentral suksessfaktor for at vi skal kunne gjennomføre vårt samfunnsoppdrag.

Vi legger vekt på selvstendighet og evne til å ta initiativ. Du må kunne formidle geologisk kunnskap både vitenskapelig, populært og brukervennlig.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens Hovedtariffavtale og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Vi tilbyr et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Martina Böhme, seksjonsleder for Geofarer og jordobservasjon, på telefon: 95839296 eller på E-post: [email protected]

Webcruiter-ID: 4530399602

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS