Ledig stilling ved NGU

Forsker geologisk arv (06-19)

Søknadsfrist: 13.12.2019

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har en ledig stilling som forsker/seniorforsker innen geologisk mangfold/geologisk arv. Stillingen er knyttet til Laget for byggeråstoffer, underlagt NGUs Avdeling for geologiske ressurser og miljø. Laget for byggeråstoffer jobber bl.a. med ressurskartlegging, ressursforståelse og forvaltning av ressursdata for byggeråstoffer, geologisk arv og geologisk mangfold. Laget har ni ansatte, hvorav åtte er forskere.

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Arbeidsoppgaver

Geologisk mangfold i naturforvaltning og geologisk arv er fagområder som er i stor utvikling, både ved NGU og internasjonalt. Oppgavene vil særlig være knyttet til våre databaser og tjenester innen geologisk arv, inklusiv støtte til UNESCO Globale Geoparker i Norge. Den som tilsettes vil få ansvar for å drifte/videreutvikle database for geologisk arv, og være sentral i driften av «Norsk komite for geoparker og geoarv». Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med andre fagmiljø på NGU, og det forventes at den som tilsettes bygger eller tar med deg et nettverk, som både representerer brukere og faglige støttespillere til arbeidet.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter forsker med mastergrad eller PhD/doktorgrad i geologi, naturgeografi eller naturforvaltning. Den vi søker bør:

  • Ha en god og helhetlig forståelse for geologi
  • Beherske digitale verktøy for datainnsamling og formidling, inklusiv GIS
  • Ha interesser og evner i å formidle geologi til samfunnet
  • Være villig til å drifte og utvikle NGUs nasjonale databaser på områdene
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Ha førerkort for bil

Personlige egenskaper

Vi understreker evne til både å arbeide selvstendig og innenfor et tverrfaglig team. Den som blir tilsatt må kunne trives med ulike arbeidsoppgaver, både rutinepregete og nyskapende. Siden arbeidsoppgaver kan endres over tid, vektlegger vi fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt internasjonalt arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og etterutdanning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller hull i CV.

Stillingen blir lønnet etter Statens hovedtariffavtale som:

Forsker med doktorgrad (stillingskode 1109) fra kr 522.800 brutto pr år. Forsker med mastergrad (stillingskode 1108) fra kr 456.000 brutto pr år. Av beløpet trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Mer informasjon og hvordan du kan søke

Ytterligere informasjon fås hos:

Søknad med CV, vitnemål, publikasjonsliste og navn og e-postadresse på tre referansepersoner sendes ved å trykke «Søk på stillingen» oppe til høyre innen 8.desember 2019.

Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Søkere som opplyser om at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, blir gjort oppmerksom på at denne informasjonen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, dersom vedkommende blir tilsatt.

Webcruiter-ID: 4162188326

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon