Ledig stilling ved NGU

Forsker byggeråstoffer (12-19)

Søknadsfrist: 13.12.2019

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har en ledig stilling som forsker/seniorforsker innen pukk og naturstein. Stillingen er knyttet til Laget for byggeråstoffer som blant annet jobber med ressurskartlegging, ressursforståelse og kunnskapsforvaltning for naturstein, grus, pukk og geologisk mangfold. Laget har ni ansatte, hvorav åtte er forskere.

Arbeidsoppgaver

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Den som ansettes vil primært jobbe med kartlegging og undersøkelser av ressurser for bruk som pukk og naturstein, samt databasearbeid i sammenheng med dette. Det vil bli mulighet for å delta på vitenskapelige arenaer både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet skjer i nært samarbeid med kolleger, andre offentlige etater, industri og europeiske forskningsgrupper. Resultater formidles til både geologisk og ikke-geologisk publikum gjennom foredrag, rapporter og andre publikasjoner.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter forsker med mastergrad eller PhD/doktorgrad i geologi, fortrinnsvis berggrunnsgeologi/ressursgeologi.

Den som blir tilsatt bør:

  • Kunne dokumentere erfaring/kunnskap innen geologisk kartlegging og feltarbeid
  • Beherske digitale verktøy for datainnsamling og formidling, inklusiv GIS
  • Ha kunnskap om geologisk prøvetaking og analysemetoder
  • Ha førerkort for bil

Personlige egenskaper

Den vi søker må ha evne til å arbeide selvstendig og samarbeide innenfor et team. Vi forventer fleksibilitet i forhold til endring av arbeidsoppgaver og evne/vilje til å kommunisere resultater og NGUs arbeid til samfunnet rundt oss. Vi ønsker også at vedkommende skal kunne delta aktivt i å utvikle nye aktiviteter og prosjekter.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt internasjonalt arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og etterutdanning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller hull i CVen.

Stillingen blir lønnet etter Statens hovedtariffavtale som:

Forsker med doktorgrad (stillingskode 1109) fra kr 522.800 brutto pr år. Forsker med mastergrad (stillingskode 1108) fra kr 456.000 brutto pr år. Av beløpet trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Mer informasjon og hvordan du kan søke

Ytterligere informasjon fås hos:

Søknad med CV, vitnemål, publikasjonsliste og navn og e-postadresse på tre referansepersoner sendes ved å trykke «Søk på stillingen» innen 13.desember 2019.

Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd. Søkere som opplyser om at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, blir gjort oppmerksom på at denne informasjonen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, dersom vedkommende blir tilsatt.

Webcruiter-ID: 4161757889

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: