LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere  - Avdeling Termisk

Søknadsfrist: 25.02.2024

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker erfarne forskere med spisskompetanse og ambisjoner innen Industriell energieffektivisering

Har du lyst til å jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Avdeling Termisk energi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter med utgangspunkt i utnyttelse, transport og lagring av termisk energi – fra industriell overskuddsvarme til biomasse og gass. Faglig bakgrunn innen relevante tema er en forutsetning.

Vi har en ledende rolle i flere internasjonale prosjekter og vi bidrar i utviklingen av teknologi og løsninger for framtidens bærekraftige industri. Noen sentrale fagområder er effektiv energibruk, energilagring, bioenergi og CCS. Vi leder blant annet HighEFF, som er verdens største forskningssenter innen industriell energieffektivisering (Forskningssenter for Miljøvennlig Energi - FME) og vi deltar i tilsvarende senter på Bioenergi og CCS.

Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller innen termiske prosesser Vi utvikler og bygger avansert eksperimentelt utstyr som benyttes til å framskaffe data for å utvikle og forstå matematiske modeller, og for validering av prosesser og komponenter. Nå opplever vi et behov for flere dyktige medarbeidere med god praktisk og teoretisk forståelse innen dette området:

Industriell energieffektivisering, med bakgrunn innen varme-/kuldeteknikk, termodynamikk, varme og massetransport, tørkeprosesser, varmepumpende prosesser/systemer og/eller energianalyser. Dette er relevant for næringsrelevante problemstillinger knyttet til utnyttelse av overskuddsvarme fra industrielle prosesser, optimalisering av energisystemer, energigjenvinning og varmelagring.

I SINTEF har du mulighet til å utvikle dine ferdigheter og realisere dine ambisjoner på mange områder, både i retning av faglig ekspertise, prosjektledelse og linjeledelse. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. En stilling hos oss innebærer prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia, i tillegg til faglig utvikling. Erfaring fra prosjektarbeid og -utvikling i næringslivet og/eller gjennomført doktorgrad innen relevante tema er ønskelig.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i mange av prosjektene våre og i laboratoriene.

Vi søker nysgjerrige personer med relevant bakgrunn og erfaring, som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder.

Vi tror at ulike perspektiver beriker oss og leder til bedre løsninger. Det er viktig for oss å skape, beholde og videreutvikle et inkluderende miljø hvor alle føler seg verdsatt. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uavhengig av alder, kjønn, legning, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Søk på stillingen

    Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS