Ledig stilling ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

Forskere phd i samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 31.05.2019

Hovedoppgavene til senteret er forskning og utredning. Nasjonalt senter for e-helseforskning skal levere forskning av høy vitenskapelig kvalitet og internasjonal relevans og ha medarbeidere med solid faglig kompetanse.

Senterets kompetanse og aktiviteter skal støtte nasjonale strategier og tiltak på e-helseområdet, spesielt Stortingsmelding nr. 9: Én innbygger – én journal og Nasjonal e-helsestrategi 2017-22.

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016 og skal bidra til å nå målet om en kunnskapsbasert politikk og praksis på det nasjonale e-helsefeltet. Senteret er et forsknings- og utredningssenter som skal samle, produsere og formidle kunnskap som er relevant for myndigheter, forvaltning, beslutningstakere og andre aktører innen e-helse i Norge og internasjonalt. Verdiene våre er åpenhet, samarbeid og integritet. Senteret er organisatorisk plassert i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Se www.ehealthresearch.no.

Overordnede mål for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren:

• Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.

• Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.

• Data skal være tilgjengelige for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra med forskningsbasert kunnskap slik at myndighetene når målene. Vi har behov for å styrke staben med to forskere (ph.d.) i samfunnsvitenskap som skal bidra til å oppfylle senterets samfunnsoppdrag innen forskning, rådgivning, og utredning. Den raske utviklingen innen bruk av velferdsteknologi, medisinsk avstandsoppfølging og mobile e-helseløsninger gjør at helsesektoren trenger ny kunnskap om hvordan digitalisering og personlige e-helseløsninger har betydning for pasienter, pårørende, helsepersonell og helse- og omsorgssektoren generelt. Forskerne vil jobbe i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører: Stillingene vil være tilknyttet avdeling for Personlig e-helse, men vil også ha prosjektansvar og forskningsbidrag i aktiviteter som er organisert i andre avdelinger på senteret.

Arbeidsoppgaver

· Koordinere og gjennomføre datainnsamling og analyser

· Gjennomføre kunnskapsoppsummeringer

· Søknadsskriving for å utløse eksternt finansierte forskningsprosjekt nasjonalt og internasjonalt

· Dialog med samarbeidspartnere for å klargjøre oppgaver, ressursbruk og kompetansebehov

· Koordinere og lede arbeidsprosesser der interne og eksterne aktører deltar

· Bidra til vitenskapelig artikkelproduksjon innen e-helse nasjonalt og internasjonalt.

· Formidling av kunnskap, populærvitenskapelige publikasjoner, foredragsvirksomhet

· Nettverksarbeid

Kvalifikasjoner

· Forskningserfaring med tanke på søknadsskriving, vitenskapelige publiseringer etc.

· Erfaring fra gjennomføring av feltarbeid

· Beherske kvalitativ forskningsmetodikk i særdeleshet, men også ønskelig med erfaring fra bruk av kvantitativ metode

· Prosjektledererfaring

· Interesse for og kunnskap om helsetjenesten i Norge, inkludert erfaring med e-helse

· Meget god skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Utdanningsretning

· Samfunnsfag

· Utdanningstittel: Forsker PhD Samfunnsvitenskap

Utdanningsnivå

· Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

· Evne til å levere og skape resultater

· Ønske om og evne til å bidra i utviklingen av e-helsefeltet

· Gode samarbeidsegenskaper

· Evne til å jobbe selvstendig i et innovativt og kreativt fagmiljø med høyt tempo

· God muntlig og skriftlig framstillingsevne

· Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

· Norsk

· Engelsk

Vi tilbyr

· Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig internasjonalt forskningsmiljø

· Samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer innenfor e-helse

· Samarbeid med nasjonale fagmiljøer som direktorater, regionale e-helseprogrammer og Helseplattformen, med mulighet til å påvirke utviklingen i helsetjenesten

· Et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler

· Store muligheter for faglig og personlig utvikling

· Høyt faglig nivå på oppgaver og kolleger

· Muligheter for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid etter avtale

· Lønn etter avtale

Andre opplysninger

· Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 4053022708

Søk på stillingen

Kontaktinfo:

  • Gunn Hilde Rotvold (Avdelingsleder), 99269511, [email protected]
  • Stein Olav Skrøvseth (Leder), 95805841