Ledig stilling ved SINTEF

Forsker / Seniorforsker – digitale løsninger i helse og omsorg

Søknadsfrist: 19.05.2019

Vil du være med å utvikle nye, digitalt støttede helse- og omsorgstjenester til glede og nytte for ansatte, pasienter og brukere?

Avdeling for Smarte sensorsystemer er et ledende europeisk fagmiljø innen anvendelse av sensorer, sensorutvikling, maskinsyn og maskinlæring. Forskningsgruppen Biomedisinsk teknologi jobber med biomedisinsk instrumentering og e-helse og består av ti forskere.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innen digitale teknologier og teknologiorienterte samfunnsfag. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Vi leter nå etter nye medarbeidere innen e-helse.

Forskningsmiljøet har vært sentralt i kunnskapsutviklingen for innføring av velferdsteknologiløsninger for helse, trygghet og mestring for hjemmeboende i Norge. Framover ser vi store, spennende forskingsutfordringer knyttet til organisering og digitalisering av helse- og omsorgstjenestene. Videre hvordan tjenestene kan bli mer tilgjengelige gjennom avstands-/hjemme-oppfølging, hjemmesykehus og teknologier som kan gi pasienter bedre støtte til egenmestring og ansatte bedre og mer effektiv arbeidsstøtte. Vi jobber behovs- og brukerorientert i tett samarbeid med helseaktører, leverandører og brukere for utvikling av morgendagens digitalt støttede helsetjenester. Vi bruker tjenestedesign og aksjons- og følgeforskning for å klarlegge behov og mulighetsrom i helse- og omsorgssektoren, bidra til innovasjon og effektivitet i sektoren og utvikling av konkurransedyktige og framtidsrettede løsninger i norsk helsenæring.

Vi har en betydelig portefølje av nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter. Til vår forskningsgruppe i Oslo søker vi derfor engasjerte forskere som ønsker å utvikle e-helse videre sammen med oss.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Vi ønsker å styrke vår kompetanse og søker forskere som blant annet kan ta ansvar forsknings- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med sykehus, kommuner, leverandører og brukere for innføring av nye, digitalt støttede helse- og omsorgstjenester. Vi ser etter personer som kan initiere og gjennomføre prosjekter, samt publisere vitenskapelig og i andre kanaler. Du må kunne jobbe i tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, samt jobbe tverrfaglig med andre fagmiljøer i SINTEF for å løse komplekse problemstillinger.

For oss er det viktig at du:

§ har en relevant universitetsutdannelse på MSc eller PhD-nivå. Du kan enten være nyutdannet eller ha relevant erfaring

§ har teknologikunnskap og erfaring med digitaliseringsprosesser, og gjerne erfaring/interesse for å bruke dette inn mot helsedomenet

§ er kunde- og løsningsorientert. Bakgrunn fra næringsliv, helseinstitusjoner eller forskning er ønskelig

§ har engasjement, er initiativrik, har vilje til å drive frem prosjekter og evne til å skape resultater sammen med andre

Hos oss får du:

§ jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning

§ spennende og tverrfaglige prosjekter i inn og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk

§ inngå i et nettverk av forskere i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere

§ dynamisk og fleksibel arbeidsdag

§ store mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø. Vi kan legge til rette for å kombinere forskerstilling i SINTEF med PhD studier eller post doc

§ et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum

§ meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Kontakt:

Hjemmeside: www.sintef.no