Ledig stilling ved SINTEF

Prosjektledere og forskere innen framtidens kraftnett - SINTEF Energi AS

Søknadsfrist: 15.01.2020

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vi er på jakt etter både prosjektledere og forskere som skal utvikle framtidens kraftnett. I SINTEF Energi utvikler vi framtidas bærekraftige energisystem i tett samarbeid med næringslivet.

En viktig del av det er et distribusjonsnett som kan møte framtidens utfordringer og muliggjøre det grønne skiftet. Vi utvikler metoder og verktøy for nettintegrasjon av blant annet solenergi, batteri og elektrisk transport. Andre viktige tema er forbrukerfleksibilitet og drift og planlegging av distribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

Du vil blant annet få jobbe med spennende prosjekt som FME CINELDI.

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk både med bransjeerfaring og forskerbakgrunn. Vi søker både kandidater med doktorgrad, og gode kandidater med mastergrad/sivilingeniør innen relevante fag. Kjennskap til norsk nettbransje og norskkunnskaper er en fordel.

Forskere og prosjektledere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com