Ledig stilling ved SINTEF

Forsker / Prosjektleder innen produkt - utvikling / produktdesign i havbruksteknologi

Søknadsfrist: 20.10.2019

Har du lyst til å spille en sentral rolle innen utviklingen av havbruksnæringen? SINTEF Ocean AS søker etter deg med sterk kompetanse og interesse for eget fag, som vil være med på å utvikle fremtidens havbruksteknologi. Vi søker medarbeidere med bakgrunn fra produktutvikling (mechanical engineering)/produktdesign eller tilsvarende innen maskin/mekaniske ingeniørfag, gjerne med erfaring fra forskning eller relevant industri.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag, og teknologiutvikling er pekt på av FAO som avgjørende for å sikre mer bærekraftig matproduksjon både gjennom akvakultur og fiskeri. Stillingen hører til avdeling Sjømatteknologi som i dag har 90 ansatte som jobber med forskning og utvikling rettet mot fiskeri og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å skape og levere verdensledende teknologisk kunnskap, og sammen med industrien utvikle innovative løsninger for en bærekraftig internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Vi leder flere store forskningsprosjekter, finansiert av bl.a. industripartnere, Norges forskningsråd og EU, og deltar i tillegg i flere forskningssentre, slik som SFI EXPOSED (www.exposedaquaculture.no) og SFF AMOS (www.ntnu.edu/amos). SINTEF Ocean besitter unike infrastrukturer til bruk i FoU arbeidet, som SINTEF ACE, en fullskala forskningsinfrastruktur for testing og utvikling av havbruksteknologi (www.sintef.no/alle-laboratorier/ace/) og ledende marintekniske laboratorier (https://www.sintef.no/en/all-laboratories/ocean-laboratory/).

Arbeidsoppgavene vil omfatte forskning og utvikling i flerfaglige prosjekt hvor typiske applikasjonsområder er ombordløsninger for havbruksfartøy, mekanisering og automatisering av havbruksoperasjoner, nye tekniske systemer for overvåking av fisk, fôring og driftsoperasjoner.

Vi søker etter personer som:

 • Har master-, sivilingeniør- eller doktorgrad innenfor mekanisk produktutvikling, produktdesign, maskinteknikk, mekatronikk eller tilsvarende
 • Har interesse for prosjektarbeid som strekker seg fra konseptutforming ved visualisering og analyser, til fullskalatesting
 • Har erfaring med prosjektledelse og kan ta ansvar for, og koordinere prosesser
 • Har interesse av å utvikle nye prosjektideer og realisere disse gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser sammen med bedrifter
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Har interesse for og gjerne erfaring fra havbruksnæringen eller maritim sektor
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn

Vi tilbyr:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com