Ledig stilling ved SINTEF

Seniorforsker / Senior prosjektleder innen havbrukskonstruksjoner

Søknadsfrist: 20.10.2019

Havbruksnæringen er i sterk utvikling og teknologi står sentralt i å løse dens utfordringer. Derfor opplever vi en økende etterspørsel etter vår kompetanse. Vi søker etter en erfaren og fremoverlent seniorforsker/senior prosjektleder innen havbrukskonstruksjoner som ønsker å jobbe tett med industri og myndigheter for å identifisere behov, initiere prosjekter og gjennomføre disse i samarbeid med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.


Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag, og teknologiutvikling er pekt på av FAO som avgjørende for å sikre mer bærekraftig matproduksjon både gjennom akvakultur og fiskeri. Stillingen hører til avdeling Sjømatteknologi som i dag har 90 ansatte som jobber med forskning og utvikling rettet mot fiskeri og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å skape og levere verdensledende teknologisk kunnskap, og sammen med industrien utvikle innovative løsninger for en bærekraftig internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Vårt arbeid innen havbrukskonstruksjoner er i forskningsfronten internasjonalt og kombinerer et sterkt kompetansemiljø med å være næringsfokusert. Vi har sterk bransjekunnskap og kompetanse på havbruksnæringens utfordringer og behov. Fag som hydrodynamikk, konstruksjonsteknikk og kybernetikk kombineres for forskning og utvikling av konvensjonelle åpne merder, flytende lukkede anlegg og nye anleggskonsepter på sjø og på land. Ulike metoder som feltforsøk, labskalaforsøk og numerisk modellering utnyttes for grunnleggende studier, verifikasjonsforsøk og utvikling av systemer for overvåkning og tilstandsestimering av havbrukskonstruksjoner.

Vi leder flere store forskningsprosjekter, finansiert av bl.a. industripartnere, Norges forskningsråd og EU, og deltar i tillegg i flere forskningssentre, slik som SFI EXPOSED (www.exposedaquaculture.no) og SFF AMOS (www.ntnu.edu/amos). SINTEF Ocean besitter unike infrastrukturer til bruk i FoU arbeidet, som SINTEF ACE, en fullskala forskningsinfrastruktur for testing og utvikling av havbruksteknologi (www.sintef.no/alle-laboratorier/ace/) og ledende marintekniske laboratorier (https://www.sintef.no/en/all-laboratories/ocean-laboratory/).

Vi søker etter personer som:

 • Har master-, sivilingeniør- eller doktorgrad innenfor fag relevante for havbrukskonstruksjoner, slik som marinteknikk, hydrodynamikk, konstruksjonsteknikk eller kybernetikk
 • Har erfaring med prosjektledelse
 • Har erfaring med og nettverk i havbruksnæringen eller tilgrensende industrier
 • Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar
 • Har interesse for å utvikle nye ideer og realisere disse gjennom salg og utforming av prosjekter sammen med bedrifter
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn

Vi tilbyr:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com