Ledig stilling ved SINTEF

Forsker / Seniorforsker innen sjømat- og matvitenskap

Søknadsfrist: 20.10.2019

Verden står ovenfor en utvikling med økende befolkning og velstandsvekst, noe som betyr at vi må ha fokus på at produksjon, uttak og utnyttelse av biologiske ressurser skjer på en bærekraftig, effektiv og lønnsom måte. Innen 2050 trenger verden minst 70% mer mat enn i dag og teknologiutvikling for å sikre mer bærekraftig matproduksjon gjennom fiskeri og havbruk er pekt på av FAO som et viktig bidrag til å sikre verdens befolkning nok mat.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Faggruppen Automatisert foredling utvikler teknologi og metoder for automatisert sjømatproduksjon fra slakting til ferdig produkt. I gruppen jobber vi med teknologiutvikling samtidig som vi ivaretar hensynet til fiskevelferd/stress og kvalitet i sjømat, samt optimalisering av termiske prosesser. Gruppen består av forskere med bakgrunn fra kybernetikk, fysikk, bioteknologi, matvitenskap, kuldeteknikk og energieffektivisering. Faggruppen er en av fem faggrupper i avdeling Sjømatteknologi. Avdelingen skaper og leverer verdensledende kunnskap, metoder og teknologi for hel fiskeri- og havbruksnæringen.

Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor etter en forsker/seniorforsker med kunnskap og interesse for fiskeri- og havbruksnæringen som ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom biologi, teknologi og mat.

Vi søker deg som har følgende fagkompetanse:

 • Sjømat- og matvitenskap
 • Prosessteknologi
 • Produktutvikling, emballering, foredling og kvalitetsvurdering av mat.
 • Erfaring fra akademia, produksjon av sjømat eller andre næringsmidler

Arbeidsoppgavene vil være innenfor flere områder:

 • Vurdering av effekten av ny teknologi på kvalitet i sjømat
 • Prosess- og produktutvikling av sjømat
 • Utvikling og evaluering av effektiv produksjon av mat
 • Planlegging og gjennomføring av laboratorie-, tokt- og feltforsøk
 • Medvirke til å utvikle nye prosjektideer og realisere dette gjennom salg og utforming av prosjektbeskrivelser
 • Delta aktivt i publisering innen nasjonal og internasjonale fora
 • Prosjektledelse

Vi søker etter personer som:

 • Er faglig dyktig, engasjert og nysgjerrig
 • Har mastergrad, sivilingeniør eller doktorgrad innen matvitenskap, matkjemi, fiskeriteknologi eller bioteknologi
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Har interesse for og gjerne erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig
 • Kommuniserer godt både internt og eksternt (muntlig og skriftlig)

Vi tilbyr:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i år
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 55% av våre forskere har doktorgrad
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og en konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com