Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Data Scientist for dScience sin satsing på «Data&Coding4Science»

Søknadsfrist: 16.02.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap ved Universitetet i Oslo er et tverrfaglig senter innen realfag og teknologi. Senteret etablerer nye, effektive mekanismer for innsamling, foredling, forvaltning og deling av høykvalitets data for kunnskaps- og næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt. dScience jobber med grunnleggende, langsiktig forskning, skaper samhandling på tvers av fag og bransjer, tilbyr digitale ressurser og tjenester og bidrar i utdanning og veiledning av studenter. Senteret ble etablert 1. januar 2021 med lokaler sentralt på Blindern og ledes av professor Morten Dæhlen.

Om stillingen

Om dScience-senteret og satsingen Data&Coding4Science

dScience ved Universitetet i Oslo er et tverrfaglig senter som organiserer og utvikler forskning innen datavitenskap og beregningsvitenskap.

USIT er UiOs sentrale IT-enhet, som har ansvar for å levere infrastruktur og IT-løsninger og IT-tjenester knyttet til utdanning, forskning, formidling og administrasjon.

Data&Coding4Science er dScience sin satsing på å etablere forskningsnær og spesialtilpasset IT-støtte til forskere innenfor datavitenskap og beregningsvitenskap, for å sikre FAIR datalagring, optimal utnyttelse av tilgjengelig hardware og software, hensiktsmessig arbeidsflyt og åpen, effektiv kode.

I den forbindelse søker Universitetet i Oslo (UiO) en "data scientist" som ønsker å jobbe tett på forskere som utvikler og/eller benytter avanserte verktøy og algoritmer for å hente ut, behandle og analysere forskjellige typer data.

Den som ansettes vil inngå i, og vil være en viktig del av, USIT sin generelle satsing på datarøkting ("data management") og kunstig intelligens (KI/AI), men også yte avansert IT-støtte til oppgaver som overlapper og deles av dScience og den nylig innvilgede infrastrukturen Norwegian AI Cloud og UiOs [email protected]

Primær arbeidsplass etter at koronapandemien har stabilisert seg er dScience sine lokaler på UiO, og personalledelse vil ligge hos dScience, mens faglig ledelse vil deles mellom dScience og USIT.

Mer om dScience

Mer om USIT

Mer om NAIC

[email protected]

Arbeidsoppgaver

Personen vi ser for oss evner å sette seg inn i komplekse forskningsspørsmål for så å benytte sin kompetanse til å bistå forskningsmiljøene i prosessen. Arbeidet vil være fokusert rundt det å bidra med avansert IT-støtte direkte inn i komplekse forskningsprosjekt.

Typisk omfatter (men er ikke begrenset til) dette:

 • Utvikle systemer for automatisert datainnsamling og -lagring, data management
 • Utvikling og installasjon av programvare-"pipelines"
 • Optimalisering og/eller implementasjon av avanserte algoritmer
 • Tilrettelegging/implementasjon av programpakker og åpen kode
 • Installasjon og avansert bruk av ML/DL/AI programvare og støtteverktøy, referansedata eller treningsdata
 • Bruk av relasjonelle (SQL-) og NoSQL-databaser
 • Utvikling av egen kompetanse
 • Kursing og deling av informasjon og kompetanse i og utenfor UH-sektoren
 • Teste, overvåke og feilrette pipelines og applikasjoner
 • Tett samarbeid med forskningsmiljø og kollegium
 • Teamarbeid

Stillingen vil i liten grad involvere basis installasjon og systemdrift av infrastruktur opp til og med OS-laget, ei heller 1. linje support.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen informatikk/informasjonsvitenskap eller annen universitets-/høyskole-basert relevant mastergrad, f.eks. matematikk/statistikk eller fysikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God kjennskap til, og helst erfaring med, datahåndtering av store datamengder
 • Dyktig til å programmere minst ett språk som Python, Julia, C, C++ eller tilsvarende. Python vil høyst sannsynlig være hovedspråk
 • Kjennskap til statistisk analyseprogramvare og tilhørende pakker (f.eks. R, Matlab, STATA)
 • Kjennskap til algoritmer og programvare for ML/DL og KI/AI
 • Kjennskap til bruk av versjonskontroll og CI-verktøy
 • Erfaring med utvikling og drift under Linux
 • Grunnleggende statistikkunnskap
 • Grunnleggende databasekunnskap
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid på engelsk, muntlig og skriftlig

Videre vil det bli lagt vekt på:

 • Kjennskap til Jupyter, CI og devops verktøy (som github, bitbucket, Jenkins), R studio, R Shiny
 • Kjennskap til bruk av API, meldingskø
 • Erfaring med bruk av HPC-anlegg, køsystemer, cloud-computing, cloud-burst
 • Erfaring med bygging og bruk av containere som Docker og Singularity
 • Erfaring med kodeoptimalisering
 • Kompetanse innenfor bruk av GPU´er og andre akselleratorer
 • En søknad som gir en god beskrivelse av søkeren i forhold til egne ambisjoner og utlysningstekstens beskrivelse av arbeidsoppgaver og kompetansekrav

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og resultatorientert
 • Fokusert og leveransebevisst
 • Evne og vilje til å lede mindre prosjekt og kunne arbeide selvstendig med utfordrende oppgaver

Vi tilbyr

 • lønn som senioringeniør kode 1181 som fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 615 800 og kr – 752 800, avhengig av kompetanse

UiO har som mål å være et forskningsuniversitet av høy internasjonal standard. Vi legger stor vekt på å gi våre ansatte utfordrende og lærerike oppgaver, med gode muligheter til faglig utvikling. dScience sine ansatte kan også benytte universitetets velferdstilbud, som inkluderer trening i arbeidstiden, firmahytte, egne UiO-barnehager og boliglån i Statens pensjonskasse.

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen og karriereretning.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringsprosessen, ta kontakt med HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS