Ledig stilling ved Institutt for samfunnsforskning

Kvantitativ samfunnsforsker

Søknadsfrist: 02.03.2020

Vi søker kvantitativ samfunnsforsker (samfunnsøkonom, sosiolog, statsviter, eller annet)

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre faggrupper og forsker innenfor temaene: arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering, valg og demokrati.

Vår forskning skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.

Institutt for samfunnsforskning er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. Vi søker nå en kvantitativ samfunnsforsker med særlig interesse for empirisk forskning på arbeidsmarked, utdanning og velferdsspørsmål.

Instituttet er organisert i forskningsgrupper, og den som tilsettes vil inngå i forskningsgruppen Arbeid og velferd. Samarbeid er viktig for instituttet og den som tilsettes må ha gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i tverrfaglige fellesskap og prosjekter på tvers av ISFs grupper.

Kvalifikasjonskrav

  • Erfaring med og interesse for empirisk forskning på arbeidsmarked, utdanning og/eller velferdsspørsmål.
  • Erfaring med bruk av ulike kvantitative metoder.
  • Erfaring med internasjonal publisering.
  • Doktorgrad i samfunnsøkonomi, sosiologi, statsvitenskap, eller andre nærliggende samfunnsvitenskapelige fag.

Kandidater som er i ferd med å levere eller nylig har levert sin doktorgradsavhandling vil også komme i betraktning. Tilsetting skjer i så fall med forbehold om at graden oppnås. I tillegg vil erfaring med prosjektledelse og prosjektakkvisisjon være en fordel.

Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr

Vi kan tilby fast stilling og spennende utfordringer i et trivelig forskningsmiljø, medlemskap i Statens Pensjonskasse og gode forsikringsordninger. Lønnsplassering etter forskerkompetanse i henhold til gjeldende lønnssystem. Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelige arbeider sendes elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist: 2. mars 2020.

Søk på stillingen

Kontaktperson:

  • Pål Schøne, forskningsleder for gruppe for Arbeid og velferd: [email protected] Tlf: 986 22 125