Ledig stilling ved Institutt for samfunnsforskning

Forsker – Institutt for samfunnsforskning

Søknadsfrist: 07.05.2019

Vi søker forsker med interesse for sivilsamfunn og politikk

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet er en møteplass for grunnforskning og anvendt forskning. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.


Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre faggrupper og forsker innenfor temaene; arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering, valg og demokrati.

Institutt for samfunnsforskning har et av Norges ledende fagmiljø innen sivilsamfunnsforskning. Instituttet har siden 2008 vært vert for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Senteret drives i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre og har som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge.

Vi skal nå ansette en forsker som kan bidra til å videreutvikle sivilsamfunnsforskningen, og særlig forskningen om frivillige organisasjoner, både substansielt og metodologisk. Institutt for samfunnsforskning er organisert i forskningsgrupper, og den som tilsettes vil inngå i forskningsgruppen Politikk, demokrati og sivilsamfunn. Hoveddelen av forskningen vil ligge innenfor Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, men vi forventer at vår nye kollega også skal bidra til andre forskningsprosjekter ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

  • Interesse for sivilsamfunnsforskning, frivillige organisasjoner og det norske institusjonelle landskapet.
  • Bred metodeerfaring med vekt på kvantitative metoder. Erfaring med å designe og analysere surveyundersøkelser er avgjørende. Erfaring med casestudier og kvalitative studier vil være en fordel.
  • Doktorgrad i statsvitenskap, sosiologi eller andre relevante samfunnsvitenskapelige fag. Dersom doktorgrad ikke er oppnådd ved søknadstidspunktet må avhandling være levert innen søknadstidspunktet. Tilsetting skjer i så fall med forbehold om at graden oppnås.
  • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i tverrfaglige fellesskap.
  • Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr

Vi kan tilby spennende utfordringer i et trivelig forskningsmiljø, medlemskap i Statens Pensjonskasse og gode forsikringsordninger. Lønnsplassering etter forskerkompetanse i henhold til gjeldende lønnssystem. Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelige arbeider sendes elektronisk via denne siden. Søknadsfrist: 7. mai 2019.

Kontaktpersoner:

  • Kari Steen-Johnsen, forskningsleder for gruppe for Politikk, demokrati og sivilsamfunn:[email protected], telefon 90649417
  • Bernard Enjolras, leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor:[email protected], telefon 97689237.

Søk på stillingen