LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker - næringsforsyning og dyrkingssystemer

Søknadsfrist: 03.06.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling Korn og frøvekster
utfører anvendt forskning innen jord- og plantefag, særlig knyttet til arter, sorter, vekstskifte, planteernæring/gjødsling og jordarbeiding/jordstruktur.


Avdelingen har en omfattende prosjektportefølje og dekker et bredt spekter av agronomiske forskningsoppgaver, blant annet innen næringsforsyning, dyrkingssystemer og gjødslingsstrategier, inkludert to langvarige feltforsøk på henholdsvis 30 og 100 år. Utvikling av bærekraftige, klimatilpassete dyrkingssystemer som balanserer matproduksjon og klima- og miljømål er sentralt.

Interessert i matproduksjon?

Interessert i matproduksjon? Vi søker etter deg som ønsker å jobbe sammen med vårt forskningsteam, med mål om å forbedre dyrkingssystemer både agronomisk og i bærekraftig retning.

Vi ser etter en forsker til en fast, hel stilling tilhørende Avdeling korn og frøvekster, knyttet til prosjekter innen næringsforsyning i korn og utvikling av dyrkingssystemer.Arbeidssted er Apelsvoll forskningsstasjon på Kapp i Østre Toten.

Stillingens hovedoppgaver

 • Forskningsoppgaver i pågående prosjekt og oppdrag innen næringsforsyning i korn, oljevekster og belgvekster i samarbeid med andre forskere og teknisk personell
 • Ansvar for ledelse og utvikling av det langvarige dyrkingssystemforsøket på Apelsvoll
 • Aktiv deltagelse i utforming av søknader til nye forskningsprosjekter, initiere nye forskningsprosjekter, og aktiv nettverksbygging
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av forsøk, databehandling, statistiske analyser samt skriftlig og muntlig formidling av resultater både i vitenskapelige og populærvitenskapelige fora

Kvalifikasjonskrav

 • Ph.D. innenfor plantevitenskap, jordfag eller agronomi
 • Erfaring med utvikling av forskningsprosjekter
 • Erfaring fra deltagelse i forskningsprosjekter
 • God kunnskap om, og erfaring med, statistisk databehandling
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (skandinavisk)
 • Kunnskap om dyrkingssystemer og kornproduksjon under nordiske forhold
 • Erfaring i prosjektledelse
 • Interesse for anvendt forskning og formidling

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til formidling
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å jobbe strukturert, effektivt og nøyaktig
 • Kreativ og løsningsorientert

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 62 – 74 (kr 563.900 – 702.100 pr år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef/avdelingsleder Wendy Waalen, tlf +47 412 62 361

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS