Ledig stilling ved SINTEF

Forskere (utvikling av fremtidens kraftsystem)

Søknadsfrist: 18.06.2019

SINTEF Energi AS søker Forskere til utvikling av fremtidens kraftsystem

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

SINTEF

SINTEF Energy Research delivers research-based systems and services that generate value for our clients, both in Norway and worldwide. SINTEF Energy Research is part of the SINTEF Group, which is one of Europe's largest independent research centres. SINTEF is an independent and non-commercial organisation.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Avdeling Energisystemer utvikler metoder og modeller for effektiv planlegging og drift av det cyber-fysiske elektriske energisystemet. Fremtidens kraftsystem må håndtere større variasjon i effekt- og energiflyt, nye smarte komponenter og teknologier, samtidig som samfunnets krav til en sikker strømforsyning øker. I dette ligger utfordringer knyttet til både å utnytte levetiden for eksisterende infrastruktur og videreutvikle systemet på en optimal måte.

Vi har tett samarbeid med NTNU og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø er sentralt i to store forskningssentre for miljøvennlig energi (HydroCen og CINELDI) der vi blant annet jobber med fremtidens vannkraftproduksjon og intelligente distribusjonsnett.

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med utvikling av nye metoder og modeller for pålitelighets- og levetidsanalyser for komponenter og systemer. Vi trenger også nye ansatte med kompetanse innen teknisk-økonomisk analyse av investeringer og reinvesteringer i fremtidens kraftsystem (for distribusjonsnett, transmisjonsnett, vannkraft- og vindkraftproduksjon).

Kunnskap om kraftsystemet og ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder er ønskelig:

· Teknisk-økonomisk analyse og optimering

· Risiko- og RAMS-analyser

· Restlevetid- og sviktmodellering

· Kost-nytte analyser

· Overvåking og -estimering av teknisk tilstand til komponenter i kraftsystemet

· Dataanalyse og modellering (data science)

· Programmering av modeller og algoritmer (Matlab, Python etc.).

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

· Gode utviklingsmuligheter

· Godt arbeidsmiljø

· Lønn etter avtale

· Gunstige pensjons- og forsikringsordninger

· Fleksibel arbeidstid

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Søk på stillingen

Kontaktperson:

Hjemmeside: www.sintef.no