Stilling:

Forskere og ingeniører - Havbruksteknologi

Søknadsfrist: 08.02.2019

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du bli vår nye kollega?

Havbruksnæringen er i sterk utvikling og teknologi står sentralt for å løse dens utfordringer. Vi opplever en økende etterspørsel etter vår kompetanse og søker derfor etter flere dyktige og engasjerte forskere/PhD og ingeniører innen fagområder som

§ Kybernetikk

§ Marinteknikk / hydrodynamikk

§ Produktutvikling

§ IKT og digitalisering

§ Instrumentering

Sjømatteknologiavdelingen søker nye kollegaer med sterk fagkompetanse og interesse for forskning og innovasjon, som vil arbeide i et tverrfaglig miljø og være med på å utvikle fremtidens havbruksnæring. Sammen med industri og myndigheter driver våre 30 forskere innen havbruksteknologi både grunnleggende og anvendt forskning.

For mer informasjon om våre aktiviteter, se https://www.sintef.no/ocean/havbruksteknologi. Innen havbruksteknologi er vi blant annet vertsinstitusjon for forskningssenteret Exposed Aquaculture Operations (SFI EXPOSED, www.exposedaquaculture.no), partner i senter for fremragende forskning (SFF) AMOS innen autonome marine systemer ved NTNU (www.ntnu.edu/amos) og driver SINTEF ACE, en fullskala forskningsinfrastruktur for testing og utvikling av havbruksteknologi (https://www.sintef.no/alle-laboratorier/ace/). SINTEF har også en omfattende portefølje med verifikasjonsstudier av nye anleggskonsepter i de hydrodynamiske laboratoriene i Trondheim og i Hirtshals (https://www.sintef.no/ocean/laboratorier/).

Arbeidsoppgavene vil være innenfor flere av områdene:

§ Ha tett kontakt med industri og andre forskningsmiljø

§ Prosjektutvikling og prosjektledelse

§ Programvareutvikling

§ Modellskalaforsøk

§ Feltforsøk

§ Dokumentasjon og formidling av forskningsresultater

Vi søker etter personer som:

§ Har doktorgrad, mastergrad, sivilingeniør eller ingeniør, gjerne med forskererfaring

§ Er nysgjerrig, initiativrik og inspireres av å finne nye løsninger og svar

§ Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne

§ Har interesse for og gjerne erfaring fra havbruksnæring eller maritim sektor

§ Har lyst til å utvikle nye prosjekter og realisere disse

§ Behersker engelsk både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

§ Mulighet til å arbeide i internasjonalt ledende miljø innen havbruksteknologi

§ Faglige utviklingsmuligheter og utfordrende arbeidsoppgaver

§ Mulighet til å forme egen arbeidshverdag

§ Mulighet for både praktisk og teoretisk arbeid

§ Dyktige og trivelige kollegaer

§ Et aktivt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter året rundt

§ Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid og gode kollektive pensjons/- og forsikringsordninger

Web: www.sintef.no

Kontakt: Hans Vanhauwaert Bjelland (Forskningsleder)

Telefon: 47 988 29 872

E-post: [email protected]

Kontakt: Leif Magne Sunde

Telefon: +47 900 99 485

E-post: [email protected]

Søk på stillingen