Ledig stilling ved NIVA

Erfaren laboratorieingeniør / forsker innen bakteriologi

Søknadsfrist: 02.06.2020

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. NIVA-gruppen har omlag 400 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, en marin forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina.

NIVAs testanlegg er et internasjonalt ledende fagmiljø for anvendt forskning innen ballastvann- renseteknologi. Ballastteamet består av en gruppe på 10 høyt kvalifiserte forskere, overingeniører og teknikere som utfører både landbasert testing i Oslo og skipstesting i hele verden. Prosessene fordrer i tillegg samarbeid med opptil 30 personer som utfører et bredt spekter av kjemiske, mikrobiologiske, biologiske (phytoplankton og zooplankton), og økotoksikologiske analyser og tester i laboratoriet i Oslo og ved NIVAs forskningsstasjon ved Solbergsstrand.

For å ytterligere styrke NIVAs aktivitet innen dette området, søker vi en erfaren laboratorieingeniør/ forsker med bakteriologisk spisskompetanse.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er å ha et helhetlig ansvar for gjennomføring av de bakteriologiske analysene som er en sentral og kritisk del av ballastvanntestingen. Oppgavene kan deles inn i tre hovedområder:

  • Bakterieanalyser, hovedsakelig kimtall, Vibrio + PCR, Enterococci, E. coli, samt løpende laboratorieoppgaver som f.eks. ringtester og prøveopparbeiding.
  • Løpende drift av bakteriologisk laboratorium med service- og metode ansvar (SMR), praktisk vedlikehold av instrumenter og utstyr, bestilling og lageroversikt, HMS-rutiner, orden og ryddighet. Team-koordinering, oppfølging, kommunikasjon og møter.
  • Rapportering, system- og kvalitetssikring; Bakterie SOP skriving, vedlikehold, godkjenning iht. Ballast regelverk krav & ISO 17025. Resultatregistrering og kvalitetssikring, samt sluttrapportering til prosjektleder. Følge opp avvik, saksbehandling og lukking.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever en mastergrad (evt. PhD) i bakteriologi, samt 3-5 års relevant erfaring med bakterieanalyser (kimtall, Vibrio + PCR, Enterococci, E. coli) med SOP-, metode, og utviklingsansvar i et 17025 akkreditert laboratorium. God forståelse for kjemiske og biologiske prosesser i vannbehandlingsteknologi og erfaring med bakterieanalyser av vannprøver med forskjellige saliniteter.

Arbeidet med renseteknologi og testing av ballastvann krever faglig helhetsforståelse, spesialisert kompetanse, riktig koordinering og godt samarbeid i team mellom de forskjellige involverte. Rett person har erfaring med prosjektarbeid, teamkoordinering, praktisk laboratoriearbeid, samt arbeid med kvalitetssystemer (ISO 9001 og 14001) og kvalitetskontroll. Det er videre en fordel om du har jobbet med krevende industripartnere med høye krav til kvalitet og kritiske leveransefrister.

God skriftlig og muntlig kommunikasjon i norsk og engelsk, god IT- kunnskap (Word, Excel, Access, PowerPoint), samt førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Du arbeider selvstendig, strukturert og nøyaktig i en hektisk hverdag. Du har evnen til å dele kunnskap og bidrar aktivt i faglige diskusjoner for å finne alternative løsninger. Du liker å ha ansvar og motiveres av å jobbe i et høyt presterende team. Du bidrar til et godt arbeidsmiljø i teamet, tar i et tak når det trengs og har fleksibilitet med hensyn til arbeidstid og helgearbeid i arbeidstopper.

Vi tilbyr

  • utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende internasjonalt miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål.
  • arbeidsplass i CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) i Forskningsparken, sentralt plassert ved Blindern i Oslo.
  • et godt arbeidsmiljø med hyggelige og dedikerte kollegaer.
  • konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfristen er 2. juni, aktuelle kandidater kan bli innkalt fortløpende til intervju.Oppstart snarest mulig.

Webcruiter-ID: 4236799894

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: