Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

Forsker innen ornitologi, med vekt på terrestrisk økologi (NINA Bergen)

Søknadsfrist: 22.11.2019

Har du lyst til å arbeide i et av landets ledende miljøforskningsinstitutt? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for samfunnet? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.

Vi leter etter en ny medarbeider til en fast, hel stilling som forsker knyttet til vår avdeling i Bergen. Avdelingen i Bergen er under rask utvikling og har pr i dag ti medarbeidere. Økende etterspørsel etter vår kompetanse gjør at vi trenger flere medarbeidere til vårt fagmiljø.

NINA

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. NINA forsker på natur og samspillet natur-samfunn, og er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 275 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland.

Forskningen i NINA har oppdrag for et vidt spekter av oppdragsgivere og arbeider med internasjonale, nasjonale, regionale og lokalt forankrede prosjekter. Oppdragsgivere er offentlig forvaltning, næringsliv og internasjonale institusjoner. Norske og internasjonale forskningsråd er også viktige finansieringskilder for våre forskningsprosjekter.

Forskere i NINA har som sentrale oppgaver markedsarbeid, prosjektutvikling, søknader, gjennomføring og rapportering av forskningsprosjekter. Vitenskapelig publisering og utvikling av forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt er en naturlig del av arbeidsoppgavene.

NINA ønsker å rekruttere en forsker i ornitologi med særlig vekt på problemstillinger knyttet til terrestrisk økologi. Stillingen er ved NINA Bergen, men arbeidsoppgaver vil også være i samarbeid med andre avdelinger i NINA. Feltarbeid er en viktig del av arbeidsoppgavene.

Arbeidsoppgaver, fagområder (et utvalg av disse) i stillingen:

• Forsknings- og utredningsoppgaver knyttet til fugl generelt, konsekvensutredninger, miljørisiko, overvåking og økosystemtjenester.

• Effekter av menneskelig aktivitet på fugl i det terrestre miljø på Sør- og Vestlandet.

• Miljøeffekter av vindkraftverk med spesiell fokus på miljøfaktorer på fugl og miljøløsninger for å redusere negative effekter.

• Økosystemtilnærming - Endringer i trofiske interaksjoner som påvirker fugl, både via næringskilder og predatorer

• Endringer i økosystemene fra fjord til fjell i Sør-Norge og konsekvenser for fuglegrupper med terrestrisk tilknytning.

• Generell forskning på tilpasninger og evolusjonsbiologi hos fugl.

Vi søker etter en medarbeider med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Forsknings-erfaring kan veie opp for doktorgrad. Det vil være en fordel med bred artskunnskap, og håndtering av nye teknologiske løsninger.

Du vil være en viktig medarbeider som skal bidra til å videreutvikle NINAs kompetanse og avdelingen i Bergen. Vi ønsker oss en medarbeider som kan jobbe godt i team, se fordelene med tverrfaglighet, utvikle gode nettverk, være en god lagspiller og forstå vår rolle. Du er initiativrik, utadvendt og er innstilt på en utfordrende og variert hverdag.Stillingen forutsetter gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner og kompetanse

• fleksitidsordning

• medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

• et trivelig og spennende arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad sendes på e-post til [email protected]. Den må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Henvendelser kan gjøres til:

Søknadsfrist er 22. november 2019.