Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Forsker 2 og Forsker 3 ved Østlandsforskning

Søknadsfrist: 17.11.2019

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Forsker 2 og Forsker 3 ved Østlandsforskning

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen»

Høgskolen i Innlandet søker to forskere med kompetanse innenfor innovasjon i offentlig sektor, tjenestedesign og/eller prosessledelse. Stillingene er knyttet til Østlandsforskning (ØF) og Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI). Det kan også være aktuelt å benytte stillingene inn mot doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting offentlig og privat (INTOP).

 • 1 fast stilling, 100%
 • 1 midlertidig stilling for ett år med mulighet for forlengelse, 100%

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Østlandsforskning er et eksternfinansiert forskningsinstitutt som jobber innenfor satsningsområdene regional utvikling i fjellområdene, entreprenørskap i grunnopplæringen og innovasjon i offentlig sektor. KOI er et oppdragsbasert kompetansesenter som fremmer innovasjon i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor gjennom å bygge bro mellom forskning, praksis og utdanning. KOI skal delta i praksisnær forskning og utviklingsarbeid, og bistå i systematisk arbeid med tjenesteinnovasjon i offentlig sektor.

Hovedansvarsområdene i stillingene er utvikling og gjennomføring av oppdrags- og bidragsprosjekter, og fasilitering av innovasjonsprosesser i samarbeid med eksterne aktører.

Andre oppgaver kan tillegges stillingene ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • For ansettelse i stilling som Forsker i stillingskode 1108 kreves minimum mastergrad eller tilsvarende kompetanse.
 • For ansettelse i stilling som Forsker i stillingskode 1109 kreves doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse.

Erfaringskompetanse:

Forsker 2

 • Det kreves 4-7 år med relevant faglig praksis.
 • Erfaring fra søknadsutforming og prosjektgjennomføring
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Det ønskes erfaring fra fasilitering, veiledning eller prosessledelse.
 • God kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode og analyse
 • Erfaring fra forskningsformidling
 • Det kreves erfaring fra samarbeid med eksterne partnere.
 • Kjennskap til og/eller erfaring fra offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Forsker 3

 • Erfaring fra søknadsutforming og prosjektgjennomføring
 • Det ønskes erfaring fra fasilitering, veiledning eller prosessledelse.
 • God kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode og analyse
 • Erfaring fra forskningsformidling
 • Erfaring fra samarbeid med eksterne partnere er ønskelig.
 • Kjennskap til og/eller erfaring fra offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement
 • Selvstendighet
 • Evne til målrettet og effektivt arbeid

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 5-10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1108 FORSKER / 1109 FORSKER i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Kontakt

 • Tonje Lauritzen, leder for Østlandsforskning, Tel.: 612 884 57, e-post: [email protected]
 • Trude Hella Eide, leder for Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI), Tel.: 612 874 82, e-post: [email protected]

Søk stillingen