Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Oppdragsforskere innen regional utvikling

Søknadsfrist: 23.02.2020

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Oppdragsforskere innen regional utvikling

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingene ligger til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Østlandsforskning. Stilingene er fast, 100%.

Kontakt:

 • Leder for Østlandsforskning Tonje Lauritzen, Tel: 61 28 84 57, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er et eksternfinansiert forskningsinstitutt som jobber innenfor satsingsområdene regional utvikling i fjellområdene, entreprenørskap i grunnopplæringen og innovasjon i offentlig sektor. Tematisk spenner det vidt og kan omhandle reiseliv, fritidsboligutbygging og bruk, regional planlegging, næringsutvikling, folkehelse og levekår, og velferdstjenester.

Vi søker tre forskere, primært med erfaring fra oppdragsforskning, men også annen relevant forskererfaring, for å videreføre og utvikle satsningsområdet regional utvikling i fjellområdene.

Hovedansvarsområdene i stillingene er utvikling og gjennomføring av oppdrags- og bidragsprosjekter. Det innebærer å søke eksternfinansierte prosjekter, dialog med oppdragsgivere og prosjektgjennomføring.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

Minimum mastergrad eller tilsvarende innen samfunnsvitenskap.

Ved Østlandsforskning bruker vi tre ulike stillingsbetegnelser. Forsker 3 krever minimum mastergrad eller tilsvarende. Forsker 2 krever i tillegg 4-7 år med relevant faglig praksis. Forsker 1 krever i tillegg meritterende faglig arbeid og relevant praksis som forsker 2 (5 år med doktorgrad, 7 år uten doktorgrad).

Erfaringskompetanse:

Stillingene skal samlet dekke følgende erfaringskompetanse:

 • Det kreves erfaring med samfunnsvitenskapelig metode og analyse, spesielt ulike kvantitative metoder og datakilder
 • Det er ønskelig med erfaring fra søknadsutforming og prosjektgjennomføring
 • Det er ønskelig med erfaring med forskningsformidling
 • Det er ønskelig med GIS-kompetanse

Språk:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement
 • Selvstendighet
 • Evne til målrettet og effektivt arbeid
 • Gode samarbeidsevner

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1183 Forsker / 1109 Forsker / 1108 Forsker i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se https://www.inn.no/om-hoegskolen/hinn-som-arbeidsgiver

Søk stillingen