Stilling:

Forsker – skalldyrressurser

Søknadsfrist: 15. september 2018

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er det største marine forskningsinstituttet i Europa med vel tusen ansatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Havforskningsinstituttet ønsker å styrke sin kompetanse og kapasitet innen forskning og rådgivning på skalldyrressurser. Vi søker derfor etter en forsker med ekspertise innen marin ressursrådgivning/fiskeribiologi, og gjerne med kompetanse på skalldyrbestander. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser, med arbeidssted i Tromsø.

Havforskningsinstituttet gir råd til samfunnet om utnyttelse av viktige skalldyrressurser som reke, kongekrabbe, snøkrabbe, sjøkreps, hummer mv. Vi tilstreber høyeste kvalitet i denne rådgivningen og at den skal være basert på et vitenskapelig grunnlag og oppdatert forskning. Den som ansettes vil jobbe i et team sammen med andre forskere og forskningsteknikere for å oppfylle denne målsettingen. Søkere må ha PhD eller tilsvarende. Søkere må ha gode engelskkunnskaper og det er en fordel om søker behersker norsk eller liknende skandinavisk språk.

Vi søker en forsker med følgende kvalifikasjoner:

  • Kunnskap innen fiskeribiologi.
  • Erfaring med bestandstaksering.
  • Erfaring med rådgivning nasjonalt og internasjonalt.
  • Erfaring fra forsøks- og feltbasert aktivitet, f.eks. tokt.
  • Demonstrert evne til publisering i vitenskapelige tidsskrift.
  • God forståelse for kvantitativ biologi.
  • Kunnskap innen datahåndtering, f.eks. programmering i R.

Personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet samt evne til å generere, gjennomføre og rapportere prosjektaktiviteter vektlegges. Felt-/toktarbeid og annen reisevirksomhet knyttet til stillingen må påregnes.

Vi tilbyr:

  • Et utfordrende, kreativt og godt arbeidsmiljø.
  • Arbeid i et nasjonalt institutt med sterke internasjonale kontakter.
  • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og velferdsordninger.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1109, 1110 eller 1183 forsker avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes et 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For innplassering som forsker 1110/1183 kreves formell kompetansevurdering. Vurderingen gjennomføres av en sakkyndig komité.

Ytterligere informasjon

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål, publikasjonsliste, og evt. tidligere kompetansebedømming.

Søk på stillingen