Stilling:

Forsker – interaksjoner innen akvakultur og miljø

Søknadsfrist: Søknadsfrist 05.10.2018

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er det største marine forskningsinstituttet i Europa med vel tusen ansatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Havforskningsinstituttet ønsker å styrke sin kompetanse og kapasitet innen forskning og rådgivning på miljøeffekter av havbruk. Vi søker en forsker med ekspertise innen bentisk økologi og gjerne med kompetanse på undersøkelse og rådgivning omkring menneskeskapt miljøpåvirkning i kystnære områder. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser, med arbeidssted i Tromsø.

Havforskningsinstituttet gir råd til samfunnet om forvaltning av akvakultur. Vi tilstreber høyeste kvalitet i denne rådgivningen og at den skal være basert på et vitenskapelig grunnlag og oppdatert forskning. Den som ansettes vil jobbe i et team sammen med andre forskere og forskningsteknikere for å øke kunnskapen om avfallsprodukter og utslipp til sjø fra fiskeoppdrett, og de økologiske effektene av disse på marine bunndyrsamfunn langs norskekysten. Vedkommende forventes også å bidra i risikovurdering av fiskeoppdrett og rådgivning om bærekraftig vekst i akvakulturnæringen.

Søkere må ha gode engelskkunnskaper. Det er en fordel om søker behersker norsk eller liknende skandinavisk språk.

Vi søker etter en forsker med følgende kvalifikasjoner:

 • PhD i marin økologi, marin biologi, akvakultur eller tilsvarende.
 • Ekspertise på bentiske evertebrater.
 • Erfaring med forsøk på og omkring kommersielle fiskeoppdrettsanlegg eller lignende.
 • Erfaring med laboratorieforsøk.
 • Solid publikasjonshistorikk relevant for stillingen.

I tillegg er det en fordel om du har:

 • God forståelse av norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Bred erfaring i design og gjennomføring av feltstudier.
 • Erfaring med ledelse av forsøks- og feltbasert aktivitet, f.eks. tokt.
 • Kunnskap innen datahåndtering, f.eks. programmering i R.
 • Kunnskap om genetikk, bioinformatikk og DNA-metabarcoding.
 • Kunnskap om biogeokjemiske prosesser.
 • Ferdigheter innen kartleggingsverktøy (f.eks. ArcGIS).
 • Positiv holdning og god humoristisk sans.

Personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet samt evne til å generere, gjennomføre og rapportere prosjektaktiviteter vektlegges. Felt-/toktarbeid og annen reisevirksomhet knyttet til stillingen må påregnes.

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende, kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med sterke internasjonale kontakter.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og velferdsordninger.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1109, 1110 eller 1183 forsker avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes et 2% innskudd til Statens pensjonskasse. For innplassering som forsker 1110/1183 kreves formell kompetansevurdering. Vurderingen gjennomføres av en sakkyndig komité.

Ytterligere informasjon

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål, publikasjonsliste, og evt. tidligere kompetansebedømming.

Søk på stillingen