Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

To faste stillinger som forsker - Fiskeri/Marin biologi (marine tropiske økosystemer)

Søknadsfrist: 19.06.2019

Forsker - Marine tropiske økosystemer

Om stillingen:

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter sju forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner

i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Ved Havforskningsinstituttet er det ledig to faste stillinger som forsker med fiskeribiologisk/ marinbiologisk eller annen relevant akademisk bakgrunn. Stillingene er plassert i forskningsgruppen Havforskning i utviklingsland, med arbeidssted Bergen.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til instituttets prosjekter i utviklingsland, både innenfor EAF-Nansenprogrammet og bilaterale prosjekter. Avdelingen har i dag prosjekter i omkring 10 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Prosjektene er i stor grad finansiert av Norad / Utenriksdepartementet og ofte i samarbeid med FN-organisasjoner. Innsats inn mot Havforskningsinstituttets øvrige prosjekter kan være aktuelt.

Omfattende reisevirksomhet må påregnes, inkludert toktvirksomhet i tropiske strøk med forskningsfartøyet F/F Dr. Fridtjof Nansen. Toktene har en varighet på 2-4 uker.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil blant annet fylles av følgende arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, delta og lede tokt med F/F Dr. Fridtjof Nansen. Disse toktene innebærer i stor grad opplæring av toktdeltagere fra samarbeidsland. Dette inkluderer også for- og etterarbeid, rapportering og deltagelse på møter.
 • Delta i fish stock assessment-arbeidsgrupper i ulike land og regioner.
 • Delta i bilaterale prosjekter for å styrke kompetanse innen forskning og forvaltning i institusjoner i utviklingsland. Prosjektledelse er også aktuelt.

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen fiskeribiologi eller annet nærstående relevant fagfelt. Søkere bør i tillegg ha god evne til kvantitativ analyse av marine data og det vil være en fordel med kompetanse og erfaring innenfor mengde- og bestandsberegning av fisk. Den ene av stillingene vil bli knyttet mot akustisk mengdeberegning av pelagisk fisk og det vil i denne sammenhengen være en fordel med relevant bakgrunn innen akustiske metoder (ekkolodd eller sonarer).

 • Erfaring/kompetanse innen følgende områder er ønskelig:
 • Erfaring fra vitenskapelige tokt, gjerne som toktleder.
 • Arbeid med eller kjennskap til arbeid med utviklingsland og internasjonale organisasjoner.
 • Undervisnings-/veiledningserfaring.
 • Søkeren må beherske engelsk og norsk godt, både skriftlig og muntlig. Kjennskap til andre språk (gjerne fransk, spansk eller portugisisk) vil være en fordel.

Personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samt evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet er viktige kriterier. Erfaring fra planlegging og gjennomføring av prosjekter er sentralt. Søkeren bør inneha gode sosiale evner. Ettersom man må forvente å samarbeide med personer og institusjoner i hele verden, inkludert i utviklingsland, bør søkeren være diplomatisk, tålmodig og kunne håndtere ulike kulturer og arbeidsmetoder.

Gyldig helseattest fra godkjent sjømannslege, ikke eldre enn to måneder, må fremlegges ved tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • Et godt, utfordrende og kreativt arbeidsmiljø i en verdensledende forskningsinstitusjon.
 • Varierte arbeidsoppgaver i en internasjonalt rettet avdeling.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1109/1110 eller 1183 forsker avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes et 2% innskudd til Statens pensjonskasse. For innplassering som forsker 1110/1183 kreves formell kompetansevurdering. Vurderingen gjennomføres av en sakkyndig komité.

Arbeidsspråket ved Havforskningsinstituttet er norsk. Det forventes at internasjonale kandidater er villige til å lære norsk. Norskopplæring vil bli tilbudt. Kandidaten er forventet å bidra til forskningsgruppens overordnede mål og aktiviteter.

Ytterligere informasjon:

Ta kontakt med:

Mer informasjon om EAF Nansen finnes på http://www.fao.org/in-action/eaf-nansen/en.

For å kunne vurderes må søknader inneholde:

 • Dokumentasjon på oppnåelse av doktorgrad.
 • Vitnemål fra universitetsutdanning (inkludert beskrivelse av karakterskala for ikke nordiske søkere).
 • Navn og kontaktinformasjon til minst to referansepersoner.
 • Publikasjonsliste.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad med CV, attester og vitnemål (inkludert beskrivelse av karakterskala for ikke-nordiske søkere) og fullstendig publikasjonsliste sendes via link på denne siden.

Søknadsfrist: 19.06.19

Søk på stillingen