Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsker – autonome undervannsfarkoster

Søknadsfrist: 26.05.2019

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er svært langt framme internasjonalt innen forskning og utvikling for autonome systemer, og har blant annet utviklet en verdensledende undervannsfarkost (AUV) - HUGIN sammen med norsk industri. Vi søker nå etter en dyktig medarbeider som har informatikkbakgrunn og kan vise til meget gode programmeringsferdigheter. En viktig del av arbeidet vil bestå av å implementere ny autonomi i FFI sine autonome systemer og ny funksjonalitet i dataanalyseverktøy. Stillingen vil også innebære uttesting og operasjon av FFI sine autonome undervannsfarkoster og det må påberegnes tokt om bord på FFIs forskningsfartøy H.U. Sverdrup II, og andre fartøy, i inntil 12 uker per år.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

  • Gode resultater innen realfag, spesielt informatikk
  • Gode programmeringsferdigheter
  • Erfaring med C/C++

Det er i tillegg ønskelig med:

  • Erfaring med moderne utviklingsverktøy, som Visual studio og Gitlab
  • Kjennskap til systemutvikling
  • Kjennskap til autonome systemer, bildebehandling og kybernetikk

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater på master- eller PhD-nivå.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Stillingen krever vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning og utvikling til støtte for, og i tett dialog med, våre oppdragsgivere.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Torstein Olsmo Sæbø, tlf. 63 80 75 35 / 997 36 371

Søknad merket ref. nr. 2019/01051, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante til stillingen, sendes elektronisk innen 26. mai 2019.

Referansenr: 2019/01051

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no