Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Vi søker forsker innen ubemannede systemer (droner)

Søknadsfrist: 26.05.2019

Er du samfunnsengasjert? Ser du etter en spennende jobb?

Droner blir en stadig viktigere ressurs for Forsvaret, og samtidig en stadig viktigere trussel som Forsvaret må ha evne til å håndtere gjennom deteksjon og mottiltak. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har en viktig oppgave i å støtte Forsvaret med fremsynt teknologiarbeid og analyser. Hastigheten på utviklingen i både sivil og militær sektor er meget høy, og FFI har nå behov for en forsker som skal styrke vår strategiske satsing.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Den vi søker vil få både praktiske og teoretiske oppgaver, og vil i stor grad kunne være med på å utforme sine oppgaver i samspill med kolleger. Arbeidsoppgavene vil inkludere systemutvikling (primært C#, .Net og Python), praktisk arbeid med elektronikk, sensorer, kommunikasjonsutstyr og farkoster, testing, analyser og kontakt med brukergrupper i og utenfor Forsvaret.

Vi ser etter deg med kompetanse og/eller interesse for kybernetikk og systemutvikling. Du trives med både teoretisk og praktisk arbeid med programvare og maskinvare. Det er ønskelig med formell kompetanse og/eller interesse for modellering og simulering, styring og kontroll av fly og missiler.

Det er en fordel om du er samfunnsengasjert og om du interesserer deg for Forsvarets utvikling. Det er en fordel om du er spesielt interessert i droner.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Det er meget gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå innen de relevante fagområdene. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

  • Sjefsforsker Morten Hansbø tlf. 63 80 72 14, epost: morten.hansbo @ffi.no eller
  • Forskningsleder Halvor Bjordal tlf. 63 80 74 63, epost: [email protected]

Søknad merket ref. nr. 2019/01049, med vedlagte kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester, sendes elektronisk innen 26. mai 2019.

Referansenr: 2019/01049

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no