Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

To forskere - «Simulering og trening»

Søknadsfrist: 14.11.2019

Vil du jobbe med simuleringsmodeller og analyse?

Vi søker deg som vil jobbe med teknologiutvikling for Forsvaret

Bruk av simulatorer blir stadig viktigere i Forsvaret. FFIs forskningsprogram «Simulering og trening» driver anvendt forskning og avansert teknologiutvikling for framtidige simuleringsverktøy for trening og operasjonsplanlegging, og modellerer og analyserer framtidige former for militær trening og øving.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vår forskning og teknologiutvikling er knyttet til blandede simuleringsmiljøer («mixed reality») hvor reelt utstyr, simulatorer og simulerte enheter virker sammen. Noen stikkord er smarte simulerte aktører og maskinlæring, modellutvikling, arkitekturer for distribuert simulering og integrasjon av simuleringer med operative systemer i nettverk. Vi har et bredt nasjonalt og internasjonalt kontaktnett, og deler av arbeidene våre blir gjort i samarbeid med universiteter, forskningsinstitutter og industri i inn- og utland. Vi har et utstrakt samarbeid med fag- og treningsmiljøer i Forsvaret.

Vi søker to forskere som ønsker å være med å utvikle framtidige løsninger for trening i Forsvaret. Følgende arbeidsoppgaver er aktuelle: utvikling av simuleringsmodeller basert på kunstig intelligens, utvikling av arkitekturer for simulering i nettverk og analyse av treningssystemer. Vi utfører både teoretisk arbeid og utvikler prototyper, og vi søker etter noen som trives med å kombinere dette.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå eller tilsvarende innen informatikk/datateknikk, fysikk, matematikk, teknisk kybernetikk eller andre relevante fagfelt. Programmeringskunnskaper er en forutsetning. Kompetanse innen ett eller flere av områdene modellering, simulering, kunstig intelligens, arkitekturer for distribuerte systemer, systemutvikling eller sky-teknologi er ønskelig.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider, som har analytiske evner. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdrags­givere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Ole Martin Mevassvik, tlf. 63 80 74 23 / 908 31 462

Send søknad merket ref.nr. 2019/02117 vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring innen 14. november 2019.

Referansenr: 2019/02117

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no