Stilling:

Forskere operasjonsanalyse, simulering og modellering

Søknadsfrist: 3. mars 2019

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du forske på jagerfly og missiler?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i flere år støttet Forsvaret i prosessen med å anskaffe nye kampfly, samt å utvikle missilet Joint Strike Missile. Vi arbeider med et bredt spekter av oppgaver, for eksempel analyse av ambisjonsnivå for kampflyflåten, ytelse, styrkeproduksjon, bruk av simulatorer, kostnadsberegninger og operative vurderinger.

FFI utvikler simulatorkompleks der vi skal drive med opplæring, analyse av operativ ytelse, kravstilling til egenskaper for kampfly, samt forsøk med sammenkobling av F‑35 mot andre kampsystemer.

Vi søker forskere for opp til tre stillinger:

Operasjonsanalyse og statistikk

Vi søker en forsker med allsidig kompetanse eller interesse innenfor statistikk, flyfag, matematikk eller operasjonsanalyse. Mye av analysearbeidet skal basere seg på simulatorer, så interesse for dette er en bonus. Denne forskeren skal bidra med å utvikle analyser, modeller og statistikk til støtte for kampflyoperasjoner i Luftforsvaret. Vi søker en kandidat med gode analytiske egenskaper og som har et ønske om å bryne seg på allsidige utfordringer i et kampflymiljø.

Simulatorutvikling

Vi søker en forsker med kompetanse eller interesse for programmering, datanettverk, teknisk kybernetikk, distribuerte systemer, datasikkerhet eller programvareutvikling. Denne forskeren skal støtte oss med utvikling, modellering og implementering av militære systemer i neste generasjons simulatormiljø for F-35.

Programmeringserfaring med et eller flere av språkene C/C++/C#/Python/Lua/Java eller lignende er ønskelig, men ikke et krav.

Modellering og simulering av Joint Strike Missile

Vi søker en forsker som ønsker å jobbe med modellering og simulering av missilet Joint Strike Missile og andre systemer. Oppgaver vil være å bidra til å utvikle operasjonskonsepter, analyser og modeller til støtte for Forsvaret. Vi ønsker en faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider med gode analytiske egenskaper. Du må ha evne til å jobbe selvstendig og ta egne initiativ. Arbeidene blir gjort i nært samarbeid med Forsvaret og leverandører i inn- og utland.

Stillingene vil ha en allsidighet og det vil være mulig å jobbe med flere ulike oppgaver tilknyttet til fagområdet kampfly og missiler.

Det er mulig å søke på flere av stillingene.

Nødvendige kvalifikasjoner for stillingene er utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå, eller tilsvarende, innen fag som aerospace, elektronikk, fysikk, statistikk, matematikk eller kybernetikk.

Vi søker allsidige, faglig nysgjerrige og løsningsorienterte medarbeidere som har analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn - også nyutdannede. FFI ønsker flere kvinner i denne type stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.De som søker disse stillingene må kunne tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autoriseres i forhold til hva som er nødvendig for stillingene og oppgavene. Stillingenes innhold krever at søkerne kun har norsk statsborgerskap.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud.Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forsker Stian Betten tlf. 900 90 318 / 63 80 77 57 eller
  • Forsker Nikolai Roald, tlf. 66 93 48 00 / 47 84 78 87

Søknad merket ref.nr. 2019/0274, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 3. mars 2019.

Send søknad

Hjemmeside: www.ffi.no