Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsker

Søknadsfrist: 01.12.2019

Er du interessert i programmering og romteknologi?

Vi søker deg som vil jobbe med teknologiutvikling i et innovativt miljø

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) arbeider med sensor- og kommunikasjonssystemer på satellitter, droner og andre plattformer. Viktige anvendelser er samhandling, overvåking og situasjonsforståelse i det elektromagnetiske rom.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi utvikler nå nyttelasten til en mikrosatellitt for maritim overvåking ved bruk av radardeteksjon. Satellitten skal lokalisere skip basert på skipets utsendte radarsignaler, og bidra til bedre overvåking av Norges havområder. Mer om denne finnes på FFI-Fakta_NorSat3 Skipsovervåking.pdf. Vi utvikler også en mikrosatellitt for kommunikasjon i nordområdene. Felles for systemene er at funksjonalitet i stor grad er programvaredefinert.

Vi søker nå en forsker for å videreutvikle eksisterende programvaredefinerte radioløsninger og undersøke nye muligheter som teknologiutviklingen åpner for.

Arbeidet vil foregå i våre miljøer for passive radiofrekvens (RF)-sensorer og satellittsystemer. Dette er miljøer som er ledende nasjonalt og internasjonalt innen bruk av mikrosatellitter og RF-nyttelaster for overvåking og kommunikasjon. Vi har grunnlagsaktiviteter der vi utvikler metoder og teknikker for prosessering av signaler. Vi jobber med anvendelse av sensorene på ulike plattformer som skip, droner og satellitter. Vi tester også systemene når de er oppe i rommet, sammen med nasjonale og internasjonale partnere.

Arbeidet i den utlyste stillingen vil omfatte blant annet:

  • teoretiske analyser og utvikling av elektronikk og programvare for prototyper
  • oppsett av måleoppstillinger, gjennomføring av målekampanjer og analyse av måledata
  • utvikling og implementasjon av programvaredefinerte instrumenter for bruk i rommet
  • test og evaluering av systemer på satellitter i rommet, samt på droner og andre plattformer

Deler av arbeidet vil inngå i internasjonalt samarbeid og samarbeid med norsk industri.

Nødvendige kvalifikasjoner for stillingen er utdanning innen elektronikk/kybernetikk, med gode resultater fra universitet/høgskole på master- eller doktorgradsnivå.

Vi søker kandidater som kan vise til kompetanse og interesse for programvareutvikling på embedded systemer og/eller FPGA-utvikling.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har gode analytiske og praktiske evner, og liker å være kreativ. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Her kan du lese mer om sikkerhetsklarering.

Vi kan tilby arbeid i inspirerende fagmiljøer som ligger langt fremme i teknologiutviklingen. FFI er prosjektorganisert. Det gir mulighet til å utnytte sin erfaring og kompetanse i varierte oppgaver i forskjellige prosjekter. Vi vil gjerne at våre forskere tar kurs og tilleggsutdanning for å utvikle sin kompetanse.

Videre kan vi tilby fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Berit Jahnsen, tlf. 41 64 35 76, eller
  • Forskningsleder Richard Olsen, tlf. 99 35 71 34

Søknad merket ref. nr. 2019/02247 vedlagt kopier av vitnemål og attester som er relevante til stillingen, sendes innen 1. desember 2019.

Referansenr: 2019/02247

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no