Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsker og / eller stipendiat til spennende stilling

Søknadsfrist: 01.12.2019

Vil du jobbe med utvikling av cybersikkerhet?

Vi søker forsker og/eller stipendiat til spennende stilling

Har du lyst å jobbe med viktige problemstillinger for å beskytte Norge og viktig norsk digital infrastruktur?

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Liker du å ligge i spissen av nye teknologier og vil fylle arbeidsdagen din med eksperimentering og forskning? Det gjør vi også.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har et solid forskningsmiljø innen cybersikkerhet, og søker forsker eller doktorgradsstipendiat til vårt aktive og kreative miljø som utvikler automatiserte løsninger for å detektere og forhindre cyberangrep. Begge stillinger er på heltid.

Som forsker hos oss vil du ha mulighet til å fokusere fullt på forskning og utvikling av morgendagens teknologi, og bidra til utviklingen av fremtidens forsvar av norske interesser i cyberdomenet. Vi jobber med anvendte problemstillinger i samarbeid med aktører i forsvarsektoren, industrien, internasjonale samarbeidspartnere og nasjonale miljø for håndtering av hendelser i det digitale rom.Vi oppfordrer i tillegg også søkere som ønsker å jobbe med andre områder innenfor cybersikkerhet til å søke.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå. Studenter med gode faglige resultater og sterk interesse for fagområdet, som snart er ferdige med mastergrad, oppfordres også til å søke.

Stillingen krever evne til å tenke nytt, motivasjon for faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere. Du må være løsningsorientert og ha gode samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ.

Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket på instituttet er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som ansettes hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav.

Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Nils Nordbotten, telefon 63 80 70 85 / 911 13 817 eller Gudmund Grov, telefon 63 80 77 86.

Søknad merket ref.nr. 2019/02238, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, sendes innen 1. desember 2019.

Referansenr: 2019/02238

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no