Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Forsker for fremstilling av halvledermaterialer / infrarøde detektorer

Søknadsfrist: 11.11.2019

Ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) utvikler vi halvlederkomponenter for bruk i elektrooptiske systemer. Vi gror tynnfilmmaterialer med molecular beam epitaxy (MBE) og lager forskjellige komponenter, som for eksempel fotodioder og infrarøde (IR) detektorer. For å fremstille disse brukes mange teknikker som fotolitografi, etsing, sputring og damping av metaller. Vi har et stort renrom og andre laboratorier hvor vi karakteriserer materialer og komponenter.

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Du vil bli en viktig medarbeider i en forskningsgruppe som samarbeider med et større elektrooptikkmiljø på FFI. Du vil utvikle komponenter i nært samarbeid med forskere og ingeniører. Ved FFI er forskerne generelt hjelpsomme og interesserte i å diskutere problemstillinger, og det er et hyggelig miljø på instituttet.

Beskrivelse av stillingen:

Vi tilbyr spennende FoU oppgaver i et velutstyrt tynnfilmlaboratorium. Vi har mye utstyr og trenger en forsker som kan lære å gro materiale med MBE teknikken og som på sikt kan ta hovedansvaret for denne. Forskeren vil også kunne arbeide med videre prosessering av komponenter og med forskjellige karakteriseringsteknikker som bl.a. Fourier transform infrared spectroscopy, skanning elektronmikroskopi. Det vil også bli aktuelt med utvikling av nye metoder for doping og varmebehandling.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har gode analytiske og praktiske evner, og som liker å være kreativ.

Nødvendige kvalifikasjoner:

Utdanning innen fysikk, materialvitenskap, nanoteknologi eller fysikalsk elektronikk, med gode resultater fra universitet/høgskole på master- eller doktorgradsnivå. Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk. I tillegg vil det være en fordel med erfaring fra eksperimentelle målinger og analyse av slike.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Stillingen krever kun norsk statsborgerskap.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert her.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Øyvind Sjøvik, mobiltlf. 909 29 385 eller
  • Forsker Espen Selvig, mobiltlf. 975 73 822

Søknad merket ref. nr. 2019/02086 og vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole og høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring, sendes innen 11. november 2019.

Referansenr: 2019/02086

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no