Stilling:

Forsker - modellering og simulering

Søknadsfrist: 22.04.2019

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Flere stillinger:

FFI støtter Forsvaret i arbeidet med best mulig utnyttelse av våpen og sensorsystemene om bord på fregattene i Fridtjof Nansen-klassen. I dette arbeidet benytter vi blant annet modeller av radar- og missilsystemer. Vi søker nå en ny medarbeider til vår gruppe som arbeider med overvannsforsvar. Arbeidsstedet er Kjeller.

Arbeidsoppgavene består i å videreutvikle eksiterende simuleringsmodeller, samt utvikling av nye modeller for aktuelle delsystemer. Simuleringsmodellene vil også inngå i et større rammeverk av simuleringsmodeller for flere typer plattformer og sensorsystemer, og kommunikasjon mellom disse systemene. Modellene blir brukt til å evaluere dagens systemer, i tillegg til å vurdere mulige konsepter for å møte framtidens trusselbilde.

Arbeidet vil også kunne inkludere mer praktisk rettede aktiviteter, som å delta på tokt og gjøre datainnsamling og analyser i forbindelse med øvelser.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater innen matematikk, fysikk og informatikk / programvareteknikk, master- eller doktorgradsnivå. Oppgavene forutsetter gode ferdigheter innen informatikk og interesse for dette fagområdet.

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har gode analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, og samtidig kunne arbeide selvstendig og ta initiativ. Det er viktig at du har en strukturert og systematisk arbeidsmetode, og kan håndtere leveringsfrister sammen med faggruppen.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn – også nyutdannede. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. For denne stillingen er det nødvendig å ha kun norsk statsborgerskap. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, avtale med treningssenter, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Guro Kahrs Rognsvåg, tlf. 63 80 77 88, eller
  • Håkon S. Andersen, tlf. 33 03 39 81 / 988 49 150.

Send søknad merket referansenummer 2019/00599, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 22. april 2019.

Referansenr: 2019/00599

Send søknad

Kontaktpersoner:

  • Guro Kahrs Rognsvåg, tlf: +47 63 80 77 88
  • Håkon S. Andersen, tlf: +47 33 03 39 81, mob: +47 98 84 91 50

Hjemmeside: www.ffi.no