Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Medarbeider - prototypverksted (PtV)

Søknadsfrist: 15.09.2019

Lyst til å jobbe på prototypverksted?

Har du utdannelse innen maskinteknikk eller tilsvarende?

Har du interesse for metallprintere?

Har du tenkt på hvor spennende en jobb som forsker egentlig er?

Ta en titt her: Prototypverkstedet hos FFI

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vårt prototypverksted (PtV) støtter instituttets prosjekter og Forsvaret i utviklingen av produkter, prototyper, småserieproduksjon, samt ombygging og oppbygging av kjøretøyer.

Vi har nylig anskaffet en metallprinter til forskning på anvendelse av teknologien for utvikling av nye typer komponenter med hensyn til funksjonalitet og ytelse. Vi ønsker å ansette en forsker for å styrke vår kompetanse innen dette fagfeltet. Forskeren vil få en nøkkelrolle i vår satsing på anvendelse AM i Forsvaret, samt i samarbeidet vårt med forskningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt.

Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning fra høgskole/universitet på masternivå innen maskinteknikk eller tilsvarende. Det vil legges vekt på kompetanse og erfaring innen additiv produksjon i metall.

Videre vil vi vektlegge:

• God kunnskap i materialteknologi/metallurgi

• Erfaring i konstruksjon og beregning av mekanisk utstyr

• Kunnskap og erfaring i FEM-analyser, gjerne med optimalising innen AM

Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har analytiske evner og er praktisk anlagt. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Erfaring fra prosjektledelse er også ønskelig. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Her kan du lese mer om sikkerhetsklarering.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø, varierte, interessante og utfordrende oppgaver ved Prototypverkstedets konstruksjons-/forskerkontor, og gode utviklingsmuligheter.

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftshelsetjeneste, eget bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

  • Leder Prototypverkstedet Ole Fretheim, tlf. 63 80 71 70 / 901 84 945, eller
  • Forskningsleder Bendik Sagsveen tlf. 63 80 71 49 / 977 22 947

Søknad merket ref. nr. 2019/01617, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole, høyere utdanning og praksis, sendes elektronisk innen 8. september 2019.

Referansenr: 2019/01617

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no