Meteorologisk institutt har en ledig spennende stilling!

Forsker / programvareutvikler

Søknadsfrist: 07.02.2020

Meteorologisk institutt søker 1-2 forskere/programvareutviklere til prosjekter for håndtering av dynamiske geofaglige data på tvers av organisasjonen og i samarbeid med andre miljøinstitutter. Arbeidssted for stillingen vil være Bergen eller Oslo avhengig av søker. Meteorologisk institutt er blant de ledende miljøene nasjonalt og internasjonalt på distribuert dataforvaltning og værtjenester. Instituttet har et sterkt fokus på å omgjøre forskningen som utføres til tjenester for samfunnet, og samarbeider aktivt med andre nasjonale og internasjonale institusjoner. En stor del av arbeidet er eksternt finansiert.

Meteorologisk institutt

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av store datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Stillingen er knyttet til utvikling og drift av instituttets verdikjede som går fra observasjons- og modelldata, via tolkningsalgoritmer til nye produkter og tilrettelegging av resultatene for interne og eksterne brukere ved hjelp av moderne dataforvaltningsmetodikk.

Arbeidsoppgavene omfatter arkitekturutvikling og systemimplementasjon i både test og operasjonelle miljøer, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av geofaglige data og sammenstilling av produkter fra flere kilder. Arbeidet krever gode tekniske og vitenskapelige kvalifikasjoner.

Stillingene er midlertidige for 3 år.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor geofysikk, anvendt matematikk, informatikk eller tilsvarende
 • Erfaring og dokumentert kunnskap innen anvendt matematisk/vitenskapelig programmering i Linux miljø
 • Gode engelskkunnskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Fordelaktige kvalifikasjoner

 • Erfaring med geofaglig distribuert dataforvaltning, persistente identifikatorer og semantisk teknologi
 • Erfaring med Python, Java, Drupal og versjonskontroll
 • Erfaring med arbeid med operasjonelle systemer
 • Gode norskkunnskaper, eller vilje til å lære seg norsk

Egenskaper

 • Strukturert, nysgjerrig og nyskapende
 • Ta initiativ til ny utvikling og utfordre våre arbeidsmetoder
 • Evne til å utvikle modulære, fleksible og robuste programvareløsninger
 • Like å jobbe i grupper, så vel som individuelt
 • Evne til å definere egne arbeidsoppgaver i balanse mellom kvalitet og effektivitet (forstå hva som er god nok leveranse ifht oppgaven)

Arbeidsvilkår

 • Lønn som forsker (1108/1109/1110) eller ingeniør (1087/1181) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn fra kr 456 400 – 704 900 pr år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Øystein Godøy ([email protected], 980 24 433) eller seniorforsker Morten Wergeland Hansen ([email protected], 915 47 844).

Søknadsfrist 2020-07-02

Link til Jobbnorge