Akvaplan-niva har en ledig spennende stilling!

Forsker - samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 15.03.2020

Store globale endringer krever ny tverrfaglig kunnskap og bærekraftige løsninger. Akvaplan-niva ønsker å styrke vår samfunnsvitenskapelige kompetanse for å kunne jobbe mer tverrfaglig med problemstillinger knyttet til utnytting og forvaltning av akvatiske naturressurser i nordområdene. Gjennom vår forskning og rådgivning er vi viktige premissleverandører for forvaltning og næringsliv for å utvikle løsninger på miljøproblemer og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Akvaplan-niva AS

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med nesten 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Ski, Bergen og Reykjavik. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.


Vi tilbyr praktiske og kostnadseffektive rådgivningstjenester for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og driver egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder. Vi er også sekretariat for den årlige nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Initiere og utvikle nye prosjekter i dialog med kunder, brukere og forskningskollegaer, internt og eksternt
 • Lede tverrfaglige forskningsprosjekter
 • Arbeide på en integrert måte på tvers av avdelinger med Akvaplan-niva's forskere, som hovedsakelig har bakgrunn innen forskjellige naturvitenskapelige fagområder
 • Prosjektutforming og søknadsskriving fortrinnsvis tverrfaglig
 • Prosjektledelse
 • Databehandling og rapportering/publisering
 • Nettverksbygging

Kvalifikasjoner

 • PhD og erfaring innen ett eller flere av følgende fagområder: miljøstyring, miljø-/ressursøkonomi, statsvitenskap, politisk økologi eller verdsetting av økosystemer
 • Dokumentert erfaring med vitenskapelig publisering
 • Dokumentert erfaring med utvikling, finansiering og koordinering av tverrfaglige anvendte forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Relevant erfaring utenfor akademisk sektor er en fordel, men ikke et krav
 • Språk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i engelsk er et krav. Gode norskkunnskaper er en fordel

Personlige egenskaper

 • Vi søker en fleksibel kandidat som har evne til å jobbe variert
 • Strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstending
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kommersiell forståelse og evne til å skape nye prosjektmuligheter

Vi tilbyr

 • Jobb i et utviklingsorientert og ekspanderende forskningsbasert selskap
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivermiljø
 • Et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Webcruiter-ID: 4086224092

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Anita Evenset (Avdelingsdirektør), 99 00 15 91
 • Heidi Emaus (Stabssjef), 95 84 83 14