Folkehelseinstituttet har en ledig spennende stilling!

Forskere innen bioinformatikk / molekylærbiologi

Søknadsfrist: 15.06.2020

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.
Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 980 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Ved Folkehelseinstituttet, område for smittevern, miljø og helse er det ledig 2 faste stillinger som forsker innen bioinformatikk/molekylærbiologi.

Den ene stillingen vil være tilknyttet avdeling for bakteriologi, mens den andre stillingen vil være tilknyttet avdeling for virologi. De to mikrobiologiske avdelingene ved FHI har ett tett samarbeid og deler lokaler. Avdelingene har nasjonalt ansvar for en rekke analyser av bakterier (f.eks. meningokokker, gonokokker og tarmpatogene bakterier) og virus (f.eks. influensa, meslinger og hepatitt) i medisinsk mikrobiologi i forbindelse med overvåkning, utbruddsoppklaring og pasientrettet diagnostikk. Avdelingene har til sammen omtrent 90 medarbeidere.

Området smittevern, miljø og helse er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskader forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Folkehelseinstituttet har et nasjonalt ansvar for overvåking og rådgivning innen smittevern, ansvar for en rekke referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern. Området forvalter instituttets nasjonale og internasjonale beredskapsansvar innen smittevern og er involvert i et bredt internasjonalt samarbeid

I avdeling for bakteriologi er helgenomsekvensering en sentral analysemetode for karakterisering av bakterier. Det er etablert flere bioinformatiske analyser for karakterisering og tolking av sekvensdata. Vi ønsker å styrke og videreutvikle vår kompetanse og analyser innen bioinformatikk på bakterier.

Avdeling for virologi skal implementere helgenomsekvensering som analysemetode for flere virus. Det er behov for å bygge opp bioinformatiske analyser for ulike virus, og vi ønsker å styrke den bioinformatiske kompetansen i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal utvikle, kvalitetssikre/teste og vedlikeholde bioinformatikkanalyser av sekvenseringsdata fra ulike NGS plattformer (Illumina og Nanopore) til karakterisering av mikroorganismer
 • Du skal bidra til utvikling av avdelingenes satsing på helgenomsekvensering
 • Analysere og tolke NGS data i forbindelse med overvåkning, smitteoppsporing, utbrudd, resistenspåvisning og prosjekter
 • Kompetansebygging og opplæring i ulike bioinformatiske verktøy
 • Ivareta og bygge opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid med relevante medarbeidere, forskningsmiljøer og brukergrupper
 • Formidle og skrive vitenskapelige artikler for publisering i internasjonale tidsskrifter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen molekylærbiologi/mikrobiologi/bioinformatikk
 • Erfaring med ulike bioinformatiske verktøy/programmer for både RNA og DNA-sekvensering, og SNP/variant analyser
 • Det er nødvendig med erfaring med programmering i Linux, R, Phyton og/eller annen relevant programmering/skripting
 • Praktisk erfaring fra NGS-laboratoriearbeid vil vektlegges
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid vil vektlegges
 • Det kreves at du har gode kunnskaper i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Pågangsmot og engasjement for fagområdet
 • Personlig egnethet, gode relasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt
 • Du må kunne jobbe selvstendig, effektivt og målrettet

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som Forsker lønnes etter avtale i hht. Statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Webcruiter-ID: 4241300691

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Kristin Rasmussen Modalsli (Avdelingsdirektør), 95042793
 • Anna Karin Germundsson Hauge (Avdelingsdirektør), 46486056