Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Personal- og organisasjonsdirektør

Søknadsfrist: 17.10.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som personal- og organisasjonsdirektør. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Det er viktig at UiA rekrutterer, utvikler og beholder dyktige medarbeidere. Derfor søker vi en engasjert og utviklingsorientert leder som kan være en pådriver i dette arbeide. UiA er opptatt av å ha ledere med god selvinnsikt, som er tydelige, åpne og som viser respekt, som involverer seg faglig og psykososialt, gir frihet under ansvar, er helhetstenkende, nytenkende og strategiske.

Personal- og organisasjonsavdelingen har et fagansvar ut mot fakultetene og andre avdelinger. Direktøren vil lede en avdeling som per i dag består av 15 dyktige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Personal- og organisasjonsdirektøren har ansvar for strategisk utvikling og forvaltning av universitetets personalpolitikk tilpasset et moderne universitet. I lederansvaret ligger fag-, personal- og økonomiansvar for personal- og organisasjonsavdelingen og et fagansvar i matrisen.

Personal- og organisasjonsavdelingens ansvars- og arbeidsområde innbefatter blant annet:

 • organisasjonsutvikling, lederutvikling og omstillingsarbeid
 • rekrutterings- og ansettelsesarbeid
 • personalforvaltning, inklusiv HMS, likestilling og mangfold
 • løpende samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • å bistå universitetsdirektøren; med gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger og saksforberedelse av styresaker
 • personvernombud og studentombud

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • relevant ledererfaring fra komplekse organisasjoner
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • solid kompetanse og erfaring innen endringsledelse og organisasjonsutvikling
 • solid saksbehandlerkompetanse og evne til å kvalitetssikre administrative saker og prosesser
 • erfaring fra å håndtere komplekse saker og konflikter
 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen

Personlige egenskaper

 • personlig integritet og være verdiforankret i universitetets verdier
 • svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert
 • gode gjennomføringsevner
 • god prosessforståelse og evne til å utvikle vår mangfoldige organisasjon

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1060 avdelingsdirektør. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 17.10.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Assisterende universitetsdirektør Solveig Margrethe Roland Svendsberget, tlf. 38 14 24 44/994 00 349, e-post [email protected]
 • Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, tlf. 38 14 11 12/918 73 531, e-post [email protected]

Personalhuset vil bistå Universitetet i Agder med ansettelsen. Nærmere opplysninger om stillingen og søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til:

Søk stillingen