Ledig stilling ved UNIS

Administrerende direktør

Søknadsfrist: 01.09.2019

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) søker direktør med høy faglig og administrativ kompetanse til å lede institusjonens samlede virksomhet. Det søkes en ledersom skal stimulere til fremragende faglige resultater, til at UNIS skaffer seg ressursertil arktisk forskning i internasjonal konkurranse, tilbyr attraktive arktiske studier samt rekrutterer talentfulle studenter og en høyt kompetent stab. Administrerende direktør rapporterer til UNIS'styre. Arbeidssted er Longyearbyen.

UNIS

UNIS er et statlig aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet og lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS tilbyr forskningsbasert utdanning supplerende til de norske fastlandsuniversitetene og produserer ca. 220 studentårverk årlig fordelt på ca. 700 studenter. Pr. 1.7. 2019 var det ansatt 87 personer i vitenskapelige stillinger (54,7 årsverk) og 47 personer i teknisk administrative stillinger (43 årsverk) og 38 professor II-stillinger.

Formålet til UNIS er å gi forskningsbasert utdanning på universitetsnivå og drive forsking med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering, med de komparative fortrinn dette gir gjennom bruk av naturen som laboratorium og arena for læring og innsamling av data. Det gis undervisning på bachelor, master- og ph.d.-nivå, hovedsakelig innen fire studieretninger: arktisk biologi, arktisk geofysikk, arktisk geologi og arktisk teknologi. Om lag halvparten av studentene og de vitenskapelige ansatte er utenlandske, og all undervisning foregår på engelsk.

Svalbard og Longyearbyen er inne i en tid med store endringer. Dette har sammenheng med blant annet nedlegging og opprydding etter gruvedriften, effekten av store klimaendringer og økende turisme. UNIS er en sentral nasjonal institusjon på Svalbard og har en viktig samfunnsbærende rolle i Longyearbyen. UNIS har nylig vedtatt en ny strategi med klare mål og tiltak for å styrke og videreutvikle kjernevirksomheten, utdanning og forskning, samt utvikle innovasjonsaspektet, og gjennom dette bidra til et norsk familiesamfunn i Longyearbyen i tråd med overordnet norsk Svalbardpolitikk.

Sentrale oppgaver

Vi søker etter en leder som skal implementere den nye strategien og utvikle UNIS videre i en tid med stor endring og omstilling i Longyearbyen og Arktis. Administrerende direktør har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til styret. Det er tilknyttet en egen administrativ stab. En særlig viktig oppgave vil være å utvikle UNIS til en tydelig strategisk målstyrt institusjon og videreutvikle en kultur for god samhandling på tvers av faglige og tekniskadministrative avdelinger.

Andre sentrale oppgaver er:

• Sikre høy kvalitet innen utdanning, forskning, innovasjon og formidling

• Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter

• Sikre et godt læringsmiljø og sørge for god rekruttering av nye studenter

• Sikre gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging

• Sørge for goderammebetingelser for den faglige aktiviteten 2

• Representere UNIS og fremme internt og eksterntsamarbeid

• Videreutvikle samarbeid og gode relasjoner med lokalsamfunnet i Longyearbyen

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med ledererfaring og som har:

• Gode lederegenskaper, motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter

• Evne til å strategisk planlegging

• Gode kommunikasjonsevner, flink til å bygge nettverk og skape tillit

• Gode samarbeidsegenskaper

• Erfaring fra undervisning

• Erfaring fra forskningsledelse

• Erfaring med å skaffe norsk og internasjonal ekstern forskningsfinansiering

• Behersker norsk og engelsk språk muntlig og skriftlig

• Personlig egnethet for stillingen

• Høy vitenskapelige kompetanse, og gjerne dr. grad innenfor ett av UNIS’ fagfelt

Det vil også være en fordel å ha:

• Erfaring fra ledelse i universitetssektoren

• Erfaring fra organisasjonsutvikling

• Erfaring fra økonomi- og personalledelse

• Kunnskap om nordområdene generelt og Svalbard spesielt

Vi tilbyr

Lønn etter avtale. I tillegg til lønnen ytes et Svalbard-tillegg kr 34 560,- pr år. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden 8%. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %. Det er dessuten pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse. Åremålsperioden er for tiden 4 år med takkmulighet for engasjement i nye 4 år etter søknad. Det tilbys møblert bolig tilpasset familiesituasjonen, fri tiltredelses- og fratredelsesreise for familien, samt dekning av flytteutgifter iht. statens satser.

Nærmere informasjon om UNIS finnes på www.unis.no. Det kan tas kontakt med:

  • Styrets leder Morten Hald, tlf. 975 22 982 eller
  • Liv S. Bøe tel. 23 33 27 70 i Amrop Delphi

Søknad merket A002781 sendes [email protected] innen 1. september 2019.

Etter søknadsfristen utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. De vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring.