Ledig stilling ved SINTEF

Konserndirektør - Organisasjon- og fellestjenester

Søknadsfrist: 14.02.2020

SINTEF har vært den ledende forsknings- og innovasjonspartneren for norsk næringsliv i 70 år, og er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Visjonen er "Teknologi for et bedre samfunn". Vi bidrar til konkurransekraft og gode samfunnsløsninger. Dette har gjort SINTEF til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere blant teknologer. SINTEF har en konsernomsetning på i overkant av 3,3 mrd kroner og om lag 2000 ansatte.

Teknologi for et bedre samfunn!

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Stillingen som Konserndirektør Organisasjon- og fellestjenester er nyopprettet, og vil få ansvar for å utvikle SINTEFs organisasjon, og drive operative staber, fellestjenester og virksomhetsstyring innen områdene IT, kvalitet, HR, HMS og sikring/beredskap. Til sammen er det 31 ansatte i konsernstaben på disse områdene. Stillingen inngår i konsernets ledergruppe, og rapporterer til konsernsjefen.

SINTEFs brede tjenestespekter stiller store krav til staber og fellesfunksjoner. For å møte nye myndighetskrav og utvikle kraftfulle, digitale leveranseplattformer, forretningsmodeller og samarbeidsmåter trenger vi en helhetlig endringsagenda. IT-systemer, arbeidsprosesser og kompetanseutvikling må gå hånd i hånd, og levere høy effektivitet til FoU-virksomheten, som er kjerneaktiviteten i SINTEF.

Vi ser etter en kandidat med ambisjoner, god organisasjonsforståelse og tilsvarende gjennomføringsevne. Du har god formell kompetanse og erfaring fra større organisasjoner og organisering av støtteprosesser, samt godt blikk for strategi og kultur.

For nærmere opplysninger og en uforpliktende samtale ta kontakt med Visindi ved partner Jo Skjelstad tlf. 414 31 954, eller senior rådgiver Nils Jørgen Tømmerås tlf. 971 84 166.

Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor SINTEF i den innledende fase.

Søknad med CV lastes opp snarest via www.visindi.no

https://visindi.no/stilling/konserndirektor-organisasjon-og-fellestjenester-sintef

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com