Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Underdirektør - Juridisk bibliotek

Søknadsfrist: 09.05.2021

Universitetet i Oslo søker ny leder for Juridisk bibliotek

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er en åpen og tverrfaglig arena, som tilbyr kunnskap gjennom fysiske og digitale samlinger og tjenester.

Universitetsbiblioteket har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus.


Universitetsbiblioteket skal

 • Tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og tilhørighet
 • Sikre tilgang til, og forvalte samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet
 • Være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen
 • Styrke studentene som deltagere i egen og andres læring i studier, arbeidsliv og i samfunnet

Om stillingen

Universitetsbiblioteket (UB) er en viktig aktør i utviklingen av Universitetet i Oslo som et ledende europeisk universitet og som en aktiv samfunnsaktør. UB bidrar til utvikling innenfor forsknings- og undervisningstjenester, innovasjon og formidling. Studentenes fysiske og digitale læringsmiljø, UBs rolle som partner i utviklingen av forsknings- og undervisningstjenester, står derfor sentralt i det videre utviklingsarbeidet ved UB.

Bibliotekstyret har nylig vedtatt UBs strategi 2030 . Tverrfaglige satsinger, teknologiske muligheter og verktøy, samt endringer i vitenskapelig kommunikasjon og publiseringsmønstre skaper etterspørsel etter nye typer tjenester fra Universitetsbiblioteket. Et prioritert område for Juridisk bibliotek er å profesjonalisere bibliotekets digitale undervisning. Biblioteket er involvert i CELL , hvor vi sammen med fakultetet prøver ut nye undervisnings- og vurderingsformer gjennom økt erfaringsbasert læring.

UB er i kontinuerlig endring, med økt samarbeid på tvers av fagmiljøer og enheter på UiO. Som en følge av dette befinner vi oss i flere pågående organisasjonsutviklingsprosesser. Vi ønsker å videreutvikle UB som en kunnskapssøkende, fleksibel og lærende organisasjon, som tar i bruk innovative og kreative samarbeidsformer, på tvers av fag og profesjoner.

Vi søker derfor en engasjert, nytenkende og dedikert leder for Juridisk bibliotek som vil være med på å videreutvikle bibliotekets tjenester i nært samarbeid med kolleger ved andre avdelinger ved UB og UiO, med studenter, forskere og fakultetsledelsen.

Pågående organisasjonsendringer kan medføre endrede oppgaver og innhold i lederrollen. Den som tilsettes deltar i UBs ledergruppe og rapporterer til bibliotekdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og videreutvikling av Juridisk bibliotek
 • Aktiv deltakelse i UBs ledergruppe med fokus på strategisk utvikling
 • Lede større og mindre prosjekter og prosesser
 • Arbeide tett med UiOs fagmiljøer i utvikling av UBs tjenester
 • Kontakt med andre relevante samarbeidspartnere lokalt og nasjonalt
 • Bidra til synliggjøring og profilering av UB internt og eksternt

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå innen relevant fagområde. Relevant realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Ledererfaring med personal- og fagansvar
 • Erfaring med ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • God forståelse for fremtidsrettede bibliotektjenester og utfordringer
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert leder med høy gjennomføringsevne. Du trives med å bygge relasjoner, både internt og eksternt. Din evne til å kommunisere godt på alle nivåer vektlegges høyt. Du har en trygg, motiverende og inkluderende lederstil og viser dette ved å bidra til et positivt arbeidsmiljø gjennom aktiv deltagelse i bibliotekets daglige virke.

Du trives i spennet mellom selvstendig faglig utviklingsarbeid, i rollen som daglig leder og med oppgaver på institusjonsnivå gjennom deltagelse i UBs ledergruppe.

I en travel hverdag evner du å ha en effektiv tilnærming til arbeidsoppgavene, samt å ta beslutninger. Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, dokumenterte lederegenskaper, samarbeidsevner og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Et tverrfaglig og bibliotekfaglig godt miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere, i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden

Underdirektør SKO 1059. Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 82-86, avhengig av ansiennitet og kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Bibliotekdirektør Hanne Graver Møvig, mobil 45264592
 • Assisterende bibliotekdirektør Randi Halveg Iversby, mobil 90182818

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS