LEDIG STILLING VED OSLOMET

Senterleder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Søknadsfrist: 09.10.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

NAFO bidrar til at mangfold og flerkulturell utdanning ivaretas i hele utdanningssystemet. Vil du lede arbeidet i vårt viktige samfunnsoppdrag?

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er organisert som en selvstendig enhet ved OsloMet under Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal gjennom sitt nasjonale mandat bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og arbeider med kompetanseutvikling og veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT. Senteret er med i mange nettverk, både nasjonalt og internasjonalt.

Om stillingen

Som senterleder får du en sentral rolle med direkte ansvar for å lede å utvikle NAFO, samarbeide med nasjonale og internasjonale instanser, samt ansvar for eget lederteam. I tillegg vil du være personalleder for p.t. 17 engasjerte medarbeidere. Du rapporterer til dekan ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og vil være en del av ledergruppen ved fakultetet.

Stillingen er fast og ønsket oppstart er fra 1. januar 2023. Du blir bedre kjent med både fakultetet og NAFO på følgende nettsider: www.oslomet.no/om/lui og NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (oslomet.no)

Dine sentrale arbeidsoppgaver er å:

 • være faglig og administrativ leder med ansvar for kvalitet, veiledning og utvikling
 • utvikle og drifte NAFO, i tråd med nasjonale utdanningsmyndigheters-, universitetets- og fakultetets strategier
 • videreutvikle samarbeid og nettverk med sentrale partnere på fakultetet, i utdanningssektoren, næringsliv og nasjonale utdanningsmyndigheter
 • fremme og ivareta en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur for NAFOs medarbeidere
 • representere NAFO i relevante fora, internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning på master- eller hovedfagsnivå innen flerkulturell pedagogikk, norsk som andrespråk eller tilsvarende
 • ledererfaring fra komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • inngående kjennskap til hvordan flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas og utvikles i barnehager, skoler og høyere utdanning
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du har

 • kompetanse i økonomi- og ressursforvaltning, samt lov og avtaleverk i offentlig sektor
 • erfaring med prosjektledelse
 • god kjennskap til nyere nasjonal og internasjonal forskning innenfor feltet flerkulturell opplæring
 • erfaring med å bygge nettverk og samarbeide med regionale og nasjonale utdanningsmyndigheter
 • god kjennskap til og forståelse av utdanningssektoren
 • erfaring med ulike digitale nettressurser

Som leder har du en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil. Det er viktig at du har evne til å lede en organisasjon i stadig endring og utvikling. Du må trives med mange gjøremål og kunne prioritere oppgaver i en hektisk hverdag. Du har i tillegg gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt relasjonelle ferdigheter slik at du kan ivareta både interne og eksterne relasjoner. Videre er det viktig med evne til å utøve strategisk og operativ ledelse for å føre NAFO fremover.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende lederstilling på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling både innenfor NAFO og fakultetets kunnskapsområder
 • et kunnskapsrikt og fremoverlent arbeidsmiljø som brenner for videreutvikling av NAFO
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes ih.t. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som avdelingsdirektør i stillingskode 1006, lønnstrinn 82 – 86, dvs kroner 888 200 – 994 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/06126

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS