Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Organisasjons- og personaldirektør

Søknadsfrist: 25.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for organisasjon og personal er UiOs sentrale HR- avdeling og har overordnet ansvar for policy, prosesser og utvikling innen personal, HR og organisasjonsutvikling. Avdelingen ivaretar et bredt spekter av HR- oppgaver både på strategisk og operativt nivå, herunder innen organisasjonsutvikling, rekruttering, kompetanseutvikling, veiledning i enkeltsaker og på lov- og avtaleverk, leder- og medarbeiderutvikling, lønnsforhandlinger og personalsaker.


Avdelingen består av fire seksjoner; seksjon for HR, personalpolitikk og arbeidsrett, kompetanse- og organisasjonsutvikling og seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon. Avdelingen består i dag av ca 60. ansatte.

Spennende topplederstilling ved Universitetet i Oslo - et ledende europeisk forskningsuniversitet

Universitetet i Oslo søker ny organisasjons- og personaldirektør

Om stillingen

Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement skal Universitetet i Oslo bidra til en bærekraftig framtid. Fram mot 2030 skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning. Universitetet skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested. Menneskene er vår største ressurs, å ta godt vare på ansatte og studenter er avgjørende for at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag.

Som organisasjons- og personaldirektør ved UiO får du en sentral lederrolle ved Norges eldste institusjon for forskning og høyere utdanning. Du vil inngå i universitetets toppledergruppe, og få en nøkkelrolle i å bidra til helhetlig og strategisk utvikling av Universitetet.

Vi søker deg som er en erfaren, faglig sterk og strategisk leder som vil videreutvikle og ha det overordnede ansvaret for UiOs arbeidsgiver- og personalpolitikk, HR strategi, organisasjons- og kompetanseutvikling og partssamarbeid. For å lykkes i stillingen vil ditt nære samarbeid med medarbeidere og tillitsvalgte være avgjørende.

Du vil i stillingen få ansvar for den faglige og administrative ledelsen av UiOs organisasjons- og personalavdeling. Avdelingen består av ca. 60 ansatte fordelt på fire fagseksjoner og har en overordnet og virksomhetsgjennomgripende rolle innenfor HR og personalfeltet ved UiO og yter støtte til UiOs ledelse og enheter

Sentrale ansvarsområder

 • Ha en sentral rolle innen organisasjonsutvikling og endringsprosesser.
 • Være en bidragsyter for å gjøre universitetet fremtidsrettet gjennom digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser.
 • Lede og utvikle ledere i avdelingens ledergruppe.
 • Ha et overordnet faglig og administrativt ansvar for avdelingen, og være en pådriver for å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Bidra aktivt inn i universitetsdirektørens ledergruppe og utvikle HR-området på tvers av fakulteter og støttefunksjoner.

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning på masternivå. Lang og svært relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Solid og relevant ledererfaring innenfor stillingens ansvarsområder.
 • Meget god forståelse for og erfaring med partssamarbeid, herunder forhandlingserfaring.
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser i store komplekse organisasjoner. 
 • Solide språklige ferdigheter på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra offentlig sektor vil tillegges vekt.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har et stort engasjement for personal og organisasjonsutvikling. Du er en erfaren leder med et helhetsperspektiv som samarbeider godt med andre, er stødig og tillitsvekkende. Du deler kunnskap og erfaringer, og kommuniserer på en klar og tydelig måte. Du har god gjennomføringsevne samtidig som du bidrar til universitetets strategiske utvikling.

Vi tilbyr

 • Fast stilling i stillingskode 1060, lønn fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom 1.150.000 - 1.350 000.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Bjørg Alvestad tlf. 95765475 eller Jan Egil Myhre tlf. 90892522.

Kontaktinformasjon

 • Rådgivere i Habberstad: Jan Egil Myhre +47 90892522, Bjørg Alvestad +47 95765475
 • Universitetet i Oslo, universitetsdirektør Arne Benjaminsen +47 48064549

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS