LEDIG STILLING VED OSLOMET

Instituttdirektør til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Søknadsfrist: 17.10.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet AFI søker direktør for sine cirka 60 medarbeidere. Direktøren har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for AFIs forskningsprosjekter og drift.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø med et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som kombinerer resultater på høyt akademisk nivå med nyttige, relevante og aktuelle resultater for offentlig forvaltning og næringsliv.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI utgjør, sammen med Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). Instituttdirektøren er øverste leder for AFI og inngår i SVAs ledelse. Instituttdirektøren skal lede AFI, bidra til utviklingen av SVA og OsloMet.

AFI har forskere med ulik bakgrunn fra både samfunnsfag og humanistiske fag, som sosiologi, psykologi, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi, historie og filosofi. Vi oppfordrer deg til å besøke nettsiden vår for mer informasjon om instituttet og prosjekter som vi er involvert i.

AFIs prosjekter finansieres av Norges forskningsråds programmer, EU, departementer og direktorater, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i helse- og velferdsfeltet og private bedrifter.

AFI er organisert i fire forskningsgrupper som ledes av en forskningsleder. Forskningslederne og administrasjons- og økonomisjef utgjør sammen med instituttdirektør AFIs ledergruppe. AFIs medarbeidere er selvdrevne forskere innen arbeidslivsområdet, samt en profesjonell forskningsadministrasjon. AFI har de siste årene vært i sterk vekst med økende prosjektportefølje nasjonalt og internasjonalt.

Instituttdirektøren rapporterer til senterleder ved SVA. Instituttdirektøren deltar i, og danner sammen med senterleder og de andre direktørene i SVA-instituttene, ledergruppen ved SVA.

Stillingen stiller store krav til strategisk organisasjonsutvikling og evne til å utvikle relasjoner. Direktøren må ha evne til å motivere til lagspill i en kunnskapsorganisasjon, og kunne understøtte at AFI leverer forskning på et høyt internasjonalt og nasjonalt nivå som svarer på forskningens samfunnsoppdrag.

Instituttdirektøren har ansvaret for at AFI:

 • løser samfunnsoppdraget innen arbeidslivsforskning
 • har en økonomi i balanse
 • instituttet er en attraktiv og inkluderende arbeidsplass
 • videreutvikler instituttets anvendte orientering
 • utvikler bidrags- og oppdragsforskningen, samt at vi bidrar til forskningsbasert undervisning på OsloMet
 • utvikler og implementerer instituttets, SVAs og OsloMets strategier og ambisjoner
 • instituttet oppnår gode akademiske resultater

Kvalifikasjoner

 • erfaring fra AFIs forskningsområder
 • erfaring og resultater fra ledelse av oppdragsforskning
 • kunnskap om økonomi- og prosjektstyring
 • erfaring med personalledelse
 • innsikt i universitets- og høgskolesektoren og sektorens rammebetingelser for forskning
 • innsikt i akademiske kvalitetskrav
 • relevant høyere utdanning
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

I vurderingen av søkerne vil innstillingsutvalget, utover de nevnte kvalifikasjonene, vektlegge:

 • god gjennomføringsevne og evne til å skape et godt inkluderende arbeidsmiljø og gode faglige resultater
 • strategiske evner
 • evner til å utvikle AFI i samspill med de ansatte
 • evne til å representere organisasjonen på en positiv og inspirerende måte
 • solid og relevant nettverk
 • god kommunikasjons- og samarbeidsevne

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • en interessant og spennende stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et inkluderende og hektisk miljø med stort faglig engasjement
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Senterleder ved SVA, Kåre Hagen, +47 95217508
 • Forskningsleder, Knut Fossestøl, +47 47400139

Ta kontakt med HR-rådgiver Christina Lindskog hvis du har spørsmål om vår rekrutteringsportal; +47 98872442, e-post [email protected]

Instituttdirektøren ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder, maksimalt 12 år, jf. Universitets- og Høgskoleloven § 6-4.

Lønn etter avtale og iht. Statens lønnsregulativ. Stillingen er innplassert i stillingskode 1538 Fagdirektør.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 17. oktober 2021

Referansenummer: 21/10021

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS