Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fakultetsdirektør - Det odontologiske fakultet

Søknadsfrist: 20.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Det odontologiske fakultet er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid.

Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Fakultetsdirektøren leder administrasjonen (fem seksjoner med ca. 35 ansatte) og skal koordinere, støtte og sikre at den samlede administrasjonen ved fakultetet utvikles og moderniseres i takt med de krav og forventninger som stilles.

Videre skal fakultetsdirektøren bidra til å utvikle fakultetet som en attraktiv og inkluderende arbeidsplass. Som fakultetsdirektør får man en utfordrende stilling og et handlingsrom til å videreutvikle organisasjonen slik at fakultetet lykkes i sin faglige virksomhet med undervisning, forskning, nyskaping og formidling.

Fakultetsdirektøren utøver sin myndighet i samråd med og på delegasjon fra dekanen, som er øverste faglige og administrative ansvarlige ved fakultetet. Stillingen er inngår i dekanens ledergruppe og vil delta i faste nettverksmøter med Universitetsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • økonomistyring
 • forsknings- og studieforvaltning
 • bidra til at fakultetets ledelse, instituttledere, administrasjonssjefer/kontorsjefer, ansatte, tjenestemannsorganisasjoner og samarbeidspartnere samhandler og støttes med solid administrativ spisskompetanse
 • å videreutvikle fakultetets administrative systemer i tråd med endrede behov og slik at fakultetsnivå og instituttnivå til enhver tid er tydelig definert
 • organisasjonsutvikling med et særlig ansvar for administrative tjenester
 • bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø på fakultetet
 • delta i universitetets fakultetsdirektørnettverk
 • bidra til å utvikle fakultetets internasjonale kontaktnett, særlig mot fakultetets institusjonelle partnere

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, innen administrasjon og ledelse eller annet relevant fagområde.
 • Realkompetanse kan erstatte krav om høyere utdanning
 • Bred og relevant erfaring fra administrativ ledelse, forvaltning og utvikling av organisasjoner
 • God kunnskap om de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomheter
 • Dokumenterte resultater fra ledelse og endringsarbeid i komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • Gode språklige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Personalutvikling og forvaltning

Personlige egenskaper

Vi søker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som kan skape et godt miljø og entusiasme rundt seg. Evne til å tenke strategisk og være utviklingsorientert vil være viktig i stillingen. Personen vi søker må kunne vise til god gjennomføringsevne, og resultater fra tidligere stillinger. Fakultetet er for tiden i en krevende økonomisk situasjonen og fakultetsdirektøren vil ha en viktig rolle i de omstillingsprosessene fakultetet må gjennom. Vi søker en person med evne til å bidra i disse prosessene med kreativitet, løsningsorientering og bred kunnskap om universitetsorganisering.

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsdirektør SKO 1060 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 919 700 og kr. 1 076 500 avhengig av kompetanse og erfaring
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Om stillingen:

 • Assisterende universitetsdirektør Tove- Kristin Karlsen, mob 92620646,
 • Dekan: Tiril Willumsen, mob: 92299666, epost: [email protected]

For annen praktisk informasjon om søknadsprosess: HR rådgiver Silje Norum, epost [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS