Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Assisterende bibliotekdirektør

Søknadsfrist: 28.02.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 163 årsverk fordelt på tre avdelingsbibliotek, avdeling for digitale tjenester og administrasjonen.


Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UiO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende i hvordan læringsformer og formidling ivaretas på nye arenaer.

Universitetsbiblioteket (UB) er en viktig aktør i utviklingen av Universitetet i Oslo som et ledende europeisk universitet og som en aktiv samfunnsaktør. UB bidrar til utvikling innenfor forsknings- og undervisningstjenester, innovasjon og formidling. Studenter og ansatte stiller store krav til UBs evne til å levere informasjonstjenester av høy kvalitet. Studentenes fysiske og digitale læringsmiljø, UBs rolle som partner i utviklingen av forsknings- og undervisningstjenester, står derfor sentralt i det videre utviklingsarbeidet ved UB.

Bibliotekstyret har nylig vedtatt UBs strategi 2030. Som en følge av dette befinner organisasjonen seg i flere pågående organisasjonsutviklingsprosesser. Assisterende bibliotekdirektør får en ledende rolle i den kontinuerlige utviklingen av UB, både strategisk og operativt. Pågående organisasjonsendringer kan medføre endrede oppgaver og innhold i lederrollen.

Vi ønsker å videreutvikle UB som en kunnskapssøkende og fleksibel organisasjon som tar i bruk innovative og kreative samarbeidsformer, på tvers av fag og profesjoner. Vi søker derfor en engasjert, nytenkende og dedikert leder som vil være med på denne spennende reisen videre. Assisterende direktør deltar i UBs ledergruppe. Stillingen rapporterer til bibliotekdirektør og er dennes stedfortreder.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av UBs virksomhet, herunder overordnet personal- og økonomiansvar
 • Bistå bibliotekdirektør i drift og utvikling av UB
 • Lede og videreutvikle UBs administrasjon
 • Overordnet ansvar for helhetlig organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring
 • Bidra til profilering og synliggjøring av UB lokalt og nasjonalt
 • Initiere og videreutvikle et godt samarbeid med brukerne og organisasjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå innen relevant fagområde, relevant realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Solid ledererfaring med personal- og økonomiansvar
 • Bred erfaring med ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • God forståelse for fremtidsrettede bibliotektjenester og utfordringer
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert og nytenkende leder med høy gjennomføringsevne. Du trives med å bygge gode relasjoner, både internt og eksternt. Din evne til å kommunisere godt på alle nivåer vektlegges høyt. Du har en motiverende og inkluderende lederstil og viser dette ved å bidra til et positivt arbeidsmiljø gjennom aktiv deltagelse i UBs daglige virke.

En nysgjerrig og lyttende tilnærming til mennesker og utfordringer er viktig, samtidig som du evner å ta beslutninger og ha en effektiv tilnærming til arbeidsoppgavene. Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet og dokumenterte lederegenskaper, samarbeidsevner og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Lønn som underdirektør SKO 1059 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 938 900 og kr 1 019 400 avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Bibliotekdirektør Hanne Graver Møvig, tlf. 452 64 592

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS