Ledig stilling ved OsloMet

Instituttdirektør ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Søknadsfrist: 25.08.2019

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er et av forskningsinstituttene i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Oslo Met - storbyuniversitetet.

Senteret består i tillegg til SIFO av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA og By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO søker ny direktør for sine ca. 45 medarbeidere. Direktøren har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for SIFOs forskning og virksomhet for øvrig.

SVA-instituttene ved OsloMet utgjør Nordens største samfunnsvitenskapelige oppdragsforskningsmiljø. Instituttdirektøren er øverste leder for SIFO og inngår i SVAs ledelse. I tillegg til å lede SIFO skal instituttdirektøren bidra til videre utvikling av SVA og bidra til utviklingen av tette forhold mellom forskning og undervisning i OsloMet.

SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge. SIFO er organisert i to forskningsgrupper – Teknologi og bærekraft og Forbrukerpolitikk og –økonomi - og forskningen skjer innenfor områdene produkters plass i forbrukskulturen, forholdet mellom teknologi og samfunn, miljøpåvirkningen av ulike typer forbruk, samt forbruk, livsstil og levekår, husholdningers økonomiske situasjon og gjeld.

SIFO som kunnskapsorganisasjon er preget av selvdrevne forskere med sterk dedikasjon for forbruksforskningsområdene. Direktøren må ha god gjennomføringsevne, evne til å motivere til lagspill, ha en koordinerende lederstil og være orientert mot forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Videre må direktøren kunne understøtte forskningens samfunnsoppdrag og representere virksomheten vår på en positiv måte. Stillingen stiller store krav til evne til strategisk organisasjonsutvikling og evne til å utvikle relasjoner.

Stillingen er åremål på fire år, jf UH-loven § 6-4.

Mer informasjon om Forbruksforskningsinstituttet SIFO finner du på vår hjemmeside

Kvalifikasjonskrav:

  • Doktorgrad i et samfunnsvitenskapelig fag
  • Erfaring fra SIFOs forskningsområder
  • Erfaring og resultater fra forskningsledelse
  • Erfaring med virksomhetsledelse inkl. personalledelse
  • Kunnskap om strategi-, økonomi- og prosjektstyring
  • Innsikt i akademiske kvalitetskrav
  • Erfaring fra internasjonale prosjekter
  • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og god innsikt i instituttsektoren
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, vennligst kontakt:

Lønn etter avtale og i henhold til Hovedtariffavtalen i staten. Stillingen er innplassert i stillingskode 1062 Direktør. Det er obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse.

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vi oppfordrer søkerne til å laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vennligst ta kontakt med Ragnhild Lien om du har spørsmål vedrørende vårt rekrutteringssystem: telefon 930 31 718, e-post [email protected]

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 25.8.2019

Ref: 19/07358

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen