Stilling:

Direktør for forskning og internasjonalisering

Søknadsfrist 27.11.2018

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Veterinærinstituttet er en nasjonal forskningsinstitusjon med internasjonalt ledende forskningsaktiviteter. Veterinærinstituttet søker en direktør for forskning og internasjonalisering som skal bidra til å sikre kvalitet i forskningen og god koordinering av de internasjonale aktivitetene. Direktør for forskning og internasjonalisering vil lede en stab og rapporterer til administrerende direktør. Stillingen inngår i ledergruppen og skal være med å løfte Veterinærinstituttets satsning på området.

Direktør for forskning og internasjonalisering vil ha ansvar for å:

  • Utforme og følge opp instituttets forskningsstrategi og påse at forskning og prosjekter er relevante for instituttets samfunnsoppdrag
  • Videreutvikle og følge opp Veterinærinstituttets forskningsaktiviteter og internasjonale engasjement med relevante internasjonale aktører og funksjoner
  • Representere Veterinærinstituttet i relevante utvalg og nettverk i inn- og utland
  • Lede instituttets forskningsutvalg
  • Sikre etikk og kvalitet i instituttets forskning og forskerutdanning
  • Følge opp prosesser og støttefunksjoner knyttet til forskning, innovasjon og internasjonal involvering
  • Rapportere om instituttets forskningsaktivitet
  • Ivareta god dialog med Veterinærinstituttets forskere og enhetsledere
  • Være en aktiv bidragsyter inn i den øverste ledelsen av Veterinærinstituttet
  • Lede og utvikle medarbeiderne i enheten

Kvalifikasjonskrav

Søkere bør ha god kjennskap til og erfaring med forskningspolitiske prosesser og strategisk samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Videre er det ønskelig at søkere har et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk innen instituttets fagområder. Forskningserfaring er påkrevet og professorkompetanse innen relevant fagområde ansees som en fordel. Du må ha meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Veterinærinstituttet legger stor vekt på deltakelse i de større forskningsprogrammene i EU. Som direktør forskning og internasjonalisering bør ha god kjennskap til næringene, samarbeidende institusjoner, forvaltningen og finansieringskilder i Norge og internasjonalt.

Veterinærinstituttet legger stor vekt på søkerens lederegenskaper og evne til å motivere medarbeidere. Veterinærinstituttet legger vekt på mangfold, og er en IA-virksomhet (IA: inkluderende arbeidsliv). Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957 i Visindi. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist 27.11.2018.

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Søk denne stillingen